Uslovi

Ovi Uslovi korišćenja odnose se na našu web stranu (uključujući 60seconds.app), mobilnu aplikaciju i povezane usluge (zajedno nazvane, “Usluge”) koje stavlja na raspolaganje, koje su svojina, koje kontroliše, kojima upravlja i održava ih/ili hostuje WinApp Technologies d.o.o. Beograd, društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem na adresi Jovana Stojsavljevića 23, 11000 Beograd (Zemun) („60seconds“ ili „WinApp Technologies“). Saglasni ste da Vaše korišćenje Usluga znači da ste pročitali i da ste saglasni s ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko niste saglasni s ovim Uslovima korišćenja, ne možete koristiti naše Usluge. Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja, jer oni utiču na vaša zakonska prava, uključujući pravo da tužite 60seconds.

Stranice na internetu koje se odnose na usluge, sadržaj istih i infrastruktura stranica su svojina, njima upravlja i stavlja ih na raspolaganje 60seconds isključivo za vaše lično, nekomercijalno korišćenje (B2C), prema niže navedenim uslovima. Na pravni odnos koji 60seconds ima sa Brendovima (kako su niže definisani) primenjuju se posebni uslovi koji regulišu (B2B) poslovni odnos koji 60 seconds ima sa svakim od ovih Brendova. Svaki Brend postupa na profesionalni način u odnosu na 60 seconds kada stvara svoje proizvode koji su dostupni preko Platforme 60seconds (kako je niže definisana). Molimo da obratite pažnju da Brendovi imaju, označavaju primenjivim i/ili zahtevaju (prihvatanje istih)-dodatno politici i posebnim uslovima koji su navedeni na našoj web stranici, svoje sopstvene opšte uslove (koji mogu da uključe određene disklejmere i ograničenje odgovornosti).

„Platforma 60seconds“ znači (mobilnu) internet stranicu i mobilnu aplikaciju preko kojih Brendovi stavljaju na tržište, reklamiraju, nude i prodaju svoje proizvode, a koju stavlja na raspolaganje, koja je svojina, kojom upravlja, koju kontroliše i održava i/ili hostuje 60seconds.

„Brand(ovi)“ znači profesionalna prodavnica/e modnih artikala ili proizvođač(i) modnih artikala koji kontinuirano ili s vremena na vreme reklamiraju, stavljaju na tržište, stavljaju na raspolaganje i prodaju svoje proizvode na Platformi.

Obim i korišćenje usluga

Usluge možete koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i našom Politikom zaštite privatnosti čije odredbe su na osnovu pozivanja na iste su sastavni deo ovih Uslova korišćenja (dostupno na Politika zaštite privatnosti). Svrha Platforme 60seconds je da se koristi za kupoprodaju robe preko Interneta i drugih sredstava komuniciranja, za obrazovanje Članova kako da koriste usluge informacionih tehnologija i unapređivanje istih, naročito e-trgovine.

60seconds je isključivo marketinški portal/platforma za Brend. Ukoliko imate problema s Brendom ili robom, uslugama i/ili iskustvom koji su prodati ili treba da se prodaju, u vezi s Brendom, učinićemo sve razumne napore u našoj moći da vam pomognemo u poslovima s Brendom. Međutim, ne možemo i ne garantujemo da ćemo da vam dati ikakvo odobrenje i/ili refundaciju. Svaki pokušaj kupovine ma kog Brenda koji nije u skladu s ovim uslovima i dopunskim uslovima kako je gore navedeno; može da dovede do plenidbe svih novčanih iznosa koje ste s tim u vezi platili 60seconds.

Preko Platforme 60seconds (i) Brendovi – u obavljanju svoje poslovne delatnosti mogu da reklamiraju, stavljaju na tržište, nude i prodaju svoje proizvode i (ii) Članovi (kako su niže definisani) mogu iste da nađu, tragaju za njima, upoređuju i daju porudžbinu/zahtev, kupe ili plate (ako je primenjivo). Lakim pregledanjem Platforme 60seconds i preko virtuelne prodavnice vašeg omiljenog Brenda možete da naručite artikal sa samo 3 klika kompjuterskim mišem. Zatražite popust za artikal koji želite. Ne zaboravite da vi predlažete cenu, i što je zahtev za popust veći, duže ćete čekati na odgovor od vašeg izabranog brenda. Kada budete došli na red, dobićete obaveštenje od brenda. Budite spremni, jer ćete imati samo 60 (šezdeset) sekundi da kupite artikal kada otvorite obaveštenje koje ste dobili po ceni koju ste tražili. Kada kliknete „kupi“, vi ste više nego dobrodošli da unesete vaše lične podatke kao što su: adresa, broj telefona, grad, država i dr. podatke neophodne radi isporuke, i navedite podatke iz vaše kreditne kartice da bi ste obavili kupovinu. Upotrebom ili korišćenjem Usluga zasnivate direktan (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa Brendom kome stavljate porudžbinu ili od koga kupujete proizvod. Od momenta kada dostavite vašu porudžbinu, mi smo isključivo posrednici između Vas i Brenda koji prenose bitne podatke vaše rezervacije/porudžbine odgovarajućem Brendu/Brendovima i šaljemo vam povratnim mejlom potvrdu porudžbine u ime i za račun Brenda. 60seconds ne (pre) prodaje nikakve (modne) proizvode i ne nudi ih.

Kvalifikacija za članstvo

Usluge su dostupne Članovima koji imaju 18 godina ili starijima, koje su se propisno registrovali i koje 60seconds nije suspendovao ili uklonio iz ma kog razloga („Član“). Kao član, saglasni ste da pružite istinite, tačne, važeće i kompletne informacije o sebi kako se zahteva u našem formularu za registraciju. 60seconds zadržava pravo da vam otkaže ili zabrani članstvo iz bilo kog razloga u bilo koje doba, bez davanja prethodnog obaveštenja, ali, posebno, u slučaju povrede ovih Uslova korišćenja ili Politike zaštite privatnosti. Kada popunite i predate formular za registraciju, saglasili ste se da od nas dobijate e-mejl korespondenciju. Svaki Član ima pravo na jedan Internet nalog kod 60seconds u bilo koje doba. 60 seconds zadržava pravo da ukloni višestruke registracije e-mail naloga. Ne smete da koristite Usluge u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima korišćenja, ili da tražite vršenje ma koje protivzakonite aktivnosti ili druge aktivnosti kojom se vrši povreda prava 60seconds ili drugih lica. Nezavisno od bilo kojih drugih prava ili ograničenja u ovim Uslovima korišćenja, ne smete da koristite Usluge da bi: (a) prenosili preko ili putem Usluga ma koje informacije, podatke, tekst, slike, fajlove, linkove ili softver osim u vezi sa vašim ovlašćenim korišćenjem Usluga ili drugačije kao odgovor na naše posebne zahteve za davanje informacija; (b) zarazili naše web stranice ili mobilne aplikacije ili na drugi način u vezi s Uslugama ma koji kompjuter ili web stranicu virusima, crvima i/ili štetnim kodovima; (c) dobili neovlašćeni pristup ma kom kompjuterskom sistemu; (d) se lažno predstavljali kao bilo koja druga osoba, uključujući, bez ograničenja, registrovanog Korisnika Usluga ili zaposlenog u društvu 60seconds; (e) narušili privatnost ili prekršili lična ili vlasnička prava (uključujući pravo intelektualne svojine) ma kog fizičkog ili pravnog lica; (f) lažno predstavili identitet korisnika ili koristili lažnu e-mejl adresu; (g) onesposobili ili dobili pristup našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama ili ma kojoj njihovoj komponenti; (h) vršili prevarne radnje; ili (i) prikupljali ili preuzimali informacije koje se odnose na druge korisnike Usluga iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, radi slanja neželjenje e-mejl pošte tim korisnicima.

Odgovorni ste za poverljivost vašeg Internet naloga i lozinke. Saglasni ste da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu ili s vašom lozinkom. Saglasni ste da nas odmah obavestite o slučaju neovlašćene upotrebe vašeg naloga ili druge povrede bezbednosti.

Refundacija sredstava

Artikli koji budu vraćeni radi refundacije na osnovu vaše uplate biće refundirani prema prvobitnoj kupoprodajnoj ceni plus važeći porez na promet, a transportni troškovi radi vraćanja robe (ukoliko ih bude) biće odbijeni od iznosa koji vam se refundira. Molimo obratite pažnju da kada kupujete proizvod, zasnivate direktan (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa Prodavcem i stoga odgovornost i obaveza refundacije iznosa koji ste uplatili je na Prodavcima i njegovim uslovima za refundaciju plaćene cene.

Bez troškova za Člana, provizija

Osim ukoliko ovde nije drugačije navedeno, naša Usluga se ne naplaćuje Članovima 60seconds neće naplatiti prvoviziju za Uslugu niti će dodatno naplati bilo koju dopunsku (rezervacijsku) proviziju na naznačenu cenu. Član će platiti Brendu odgovarajući iznos kako je navedeno u rezervaciji/zahtevu i kupoprodajnoj porudžbini (plus, ukoliko nije uključeno u cenu-odgovarajuće poreze, dažbine i naknade (ako se primenjuje)).

Brendovi plaćaju proviziju (u manjem iznosu od prodajne cene, npr. modnog artikla) društvu 60 seconds, nakon što je Član/krajnji korisnik preuzeo proizvod, tj. platio prodajnu cenu za Brend proizvod.

SMS poruke, E-mejl adresa Člana i obaveštenja

Ukoliko ste nam saopštili broj vašeg mobilnog telefona, nećemo vam slati nikakve SMS poruke. Sva obaveštenja daju se preko Platforme, a broj mobilnog telefona se zahteva za svrhe transporta. Omogućićemo Članovima da nam šalju e-mejl poruke/obaveštenja/ reklamacije.

Tačnost sadržaja, ograničenja u pogledu količine

Kada se vrše Usluge, informacija koju saopštava 60seconds zasniva se na informaciji dobijenoj od Brenda. Brendovi koji stavljaju na tržište, nude i prodaju svoje proizvode preko Platforme 60 seconds imaju pristup sistemima i ekstra netu 60seconds i oni su u potpunosti odgovorni za ažuriranje cena, količinu, dostupnost, politiku i uslove prodaje i druge relevantne informacije koje se prikazuju na Platformi 60seconds. Učinićemo sve razumne napore i postaraćemo se da ispravimo greške kad god je to praktično moguće, ali ne garantujemo da su sve informacije precizne, potpune ili tačne, niti možemo da budemo odgovorni za bilo koje greške (uključujući očigledne i štamparske greške) i bilo koje prekide, netačne, dvosmislene ili neistinite informacije ili za nedostavljanje informacija. Svaki Brend je odgovoran u svako doba za preciznost, potpunost i tačnost informacija prikazanih na Platformi 60seconds.

Smatra se da su informacije koje pružamo u vezi s Uslugama i Platformom potpune i pouzdane; međutim, informacije mogu sadržati štamparske greške, greške u cenama i druge greške ili netačnosti. Učinićemo sve razumne napore i postaraćemo se da ispravimo takve greške čim to praktično bude moguće. Zadržavamo pravo da: (i) povučemo/opozovemo svaku datu ponudu; (ii) ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste; i (iii) izmenimo cene, sadržaj, promotivne ponude, opis ili specifikacije proizvoda, ili druge informacije bez obaveze da izdamo bilo kakvo obaveštenje o takvim promenama (uključujući, nakon što je porudžbina stavljena, potvrđena, roba otpremljena ili primljena, izuzev ako je to zabranjeno zakonom). Takođe zadržavamo pravo da ograničimo količine (uključujući i nakon što je stavljena i/ili potvrđena porudžbina) kao i da izmenimo, suspendujemo ili prekinemo reklamiranje Brenda u bilo koje doba bez obaveštenja o tome (uključujući i nakon što je porudžbina predata i/ili potvrđena). Ponuda za ma koje proizvode u određeno vreme ne garantuje da će proizvodi biti na raspolaganju. U punom obimu dozvoljenom zakonom, ako proizvod koji se nudi ili prodaje preko Platforme ne odgovara opisu, vaše jedino pravno sredstvo je da ga vratite pod ovde navedenim uslovima.

Vlasnička prava

Vi ovim potvrđujete i saglasni ste da sadržaj, softver, materijali i druge komponente (uključujući, bez ograničenja naše logotipe, grafičke simbole, video klipove, muziku, kompjuterske ikonice i zaglavlja stranica) koji se koriste u vezi s Uslugama, su svojina WinApp Technologies, i/ili njegovih filijala, zavisnih društava ili davalaca licenci i da su zaštićeni autorskim pravom, žigovima, uslužnim žigovima ili drugim vlasničkim pravima i zakonima. Naša Usluga se pruža samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Shodno navedenom, saglasni ste da nećete da prodajete, dajete pod licencu, izdajte u najam, menjate, distribuirate, kopirate, reprodukujete, emitujete, javno prikazujete, javno izvodite, objavljujete, adaptirate, redigujete ili stvarate derivativna dela-radove na osnovu sadržaja ili od materijala koji je dostupan na našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama ili na drugi način dostupan u vezi s Uslugama za bilo koju komercijalnu ili konkurentsku delatnost ili svrhu. Pozivanje na ma koji Proizvod, usluge ili druge informacije ili drugačije ne predstavlja niti podrazumeva podršku, sponzorstvo ili preporuku istih niti bilo kakvu vezu s istima od strane WinApp Technologies. Svi žigovi i/ili sadržaj koji nisu svojina WinApp Technologies i koji se pojavljuju na ili u vezi s Uslugama su svojina pojedinačnih vlasnika. Zabranjeno je korišćenje sadržaja i materijala u bilo koje svrhe koje nisu izričito dozvoljene ovim Uslovima korišćenja. 60seconds se oslanja na mrežu nezavisnih prodavaca koji isporučuju neke od proizvoda koje reklamiramo i direktno vam ih dostavljaju. Nismo odgovorni ni za jednu povredu autorskog prava, žigova, vizuelnog izgleda proizvoda ili drugih vlasničkih prava ili prava intelektualne svojine koja nastanu na osnovu sadržaja objavljenog na sajtu ili prenetog u vezi s Uslugama ili artikala koji se reklamiraju na našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama, od strane naših prodavaca.

Veze sa web stranicama trećih lica, bez prećutnog odobrenja

Web stranice i mobilne aplikacije društva 60seconds mogu da sadrže linkove prema drugim web stranicama na Internetu. Ovim potvrđujete da mi nemamo kontrolu nad takvim web stranicama i da nismo odgovorni za tačnost, sadržinu, zakonitost ili bilo koji drugi aspekt ma koje povezane web stranice. Ni u kom slučaju bilo koje upućivanje na treće lice, web stranicu trećeg lica ili proizvod trećeg lica neće se tumačiti da dajemo odobrenje ili podržavamo treće lice, web stranicu trećeg lica ili bilo koji proizvod ili uslugu trećeg lica.

Naknada štete

Korišćenjem usluga saglasni ste da nadoknadite štetu, zaštitite i odbranite WinApp Technologies, njegovo matično društvo, zavisna društva, odeljenja i filijale i njihove funkcionere, direktore, zaposlene, pravne sledbenike, zastupnike, zamenike, partnere, nezavisne preduzimače, prodavce, proizvođače, distributere, predstavnike i filijale za sve odštetne zahteve, štetu, gubitak, odgovornost i sve troškove i izdatke za odbranu od zahteva, uključujući, bez ograničenja, advokatske troškove koji nastanu direktno ili indirektno na osnovu odštetnog zahteva (uključujući, bez ograničenja, zahteve koje su postavila treća lice zbog povrede prava intelektualne svojine) trećeg lica koji nastanu u vezi sa (i) vašim korišćenjem Usluga usled kojih je došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja i/ili koja nastanu usled povrede ovih Uslova korišćenja (uključujući, bez ograničenja, svaku povredu predstavljanja i garancija koja su ovde navedena); i/ili (ii) usled vaših aktivnosti ili propusta u vezi s Uslugama usled kojih je došlo do povrede, zloupotrebe ili druge povrede autorskog prava, žiga, poslovne tajne ili drugih prava ma kog lica. Saglasni ste da u potpunosti sarađujete kako se od vas bude razumno očekivalo da bi se osporio bilo koji odštetni zahtev. Društvo 60seconds zadržava pravo da samo vodi odbranu od odštetnog zahteva i da kontroliše bilo koji predmet uz uslov da mu naknadite štetu za koju ostajete odgovorni kao i da ga zaštitite.

Odricanje od odgovornosti

U punom obimu dozvoljenom zakonom društvo 60seconds nije i neće nikada da bude odgovorno za bilo koju koji gubitak ili štetu uključujući telesne povrede ili smrt (bilo da se radi o deliktnoj odgovornosti, ugovornoj odgovornosti ili objektivnoj odgovornosti) koja bi nastala usled radnji ili propusta Članova ili društva 60seconds ili ma kog trećeg lica ili od bilo koje opreme ili programiranja koje je povezano ili se koristi u vezi s Uslugama. Svi sadržaji koje obezbede naši prodavci ne odražavaju uvek mišljenje ili politiku društva 60seconds.

U punom obimu dozvoljenom zakonom, društvo 60seconds neće biti odgovorno za bilo koje probleme ili tehničku neispravnost bilo kog telefonskog aparata ili kablovske mreže ili linija, kompjuterskih sistema, servera ili davalaca Internet usluga, nefunkcionisanja elektronske pošte ili plejera usled tehničkih problema ili zagušenja saobraćaja na Internetu ili u vezi s Uslugama, uključujući sva oštećenja ili štetu na kompjuteru Člana ili drugog lica koja je nastala u vezi sa ili na osnovu učešća u Uslugama ili kroz Usluge.

U PUNOM OBIMU DOPUŠTENOM ZAKONOM, USLUGE, SAV SADRŽAJ KOJI SE KORISTI U VEZI S USLUGAMA I SAV TEKST, SLIKE, ROBA I DRUGE INFORMACIJE, KOJE SU DOSTUPNE ILI RASPOLOŽIVE PREKO ILI U VEZI S USLUGAMA PRUŽAJU SE NA OSNOVU PRINCIPA “KADA JE RASPOLOŽIVO” I “U VIĐENOM STANJU” BEZ BILO KAKVE GARANCIJE BILO IZRIČITE ILI PREĆUTNE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PREĆUTNE GARANCIJE O PODOBNOSTI ZA PRODAJU, ZA UPOTREBU U ODREĐENE SVRHE ILI NEKRŠENJE PRAVA. NAROČITO, ALI BEZ OGRANIČENJA, WINAPP TECHNOLOGIES NE DAJE GARANCIJU DA SU: (i) INFORMACIJE DOSTUPNE NA USLUGAMA BEZ GREŠAKA; (ii) DA ĆE FUNKCIJE KOJE SE NALAZE U USLUGAMA BITI NEPREKINUTE I BEZ GREŠAKA; (iii) DA ĆE NEDOSTACI BITI OTKLONJENI, ILI (iv) DA USLUGE ILI SERVER(I) KOJI IH STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE NISU ZARAŽENI KOMPJUTERSKIM VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA.

Ograničena odgovornost

U PUNOM OBIMU DOZVOLJENOM ZAKONOM NI U KOM SLUČAJU DRUŠTVO, WINAPP TECHNOLOGIES, NJEGOVO MATIČNO DRUŠTVO, ZAVISNA DRUŠTVA, SEKTORI ILI FILIJALE ILI NJIHOVI FUNKCIONERI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI, PRAVNI SLEDBENICI, ZAVISNA DRUŠTVA, SEKTORI, DISTRIBUTERI, DOBAVLJAČI, FILIJALE ILI TREĆA LICA KOJA DAJU INFORMACIJE O USLUGAMA ILI S NJIMA U VEZI NEĆE BITI ODGOVORNI NIJEDNOM KORISNIKU USLUGA ILI DRUGOM LICU ILI SUBJEKTU ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, UZGREDNU, KAZNENU, POSLEDIČNU ILI EGZEMPLARNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ODŠTETU ZA IZGUBLJENU DOBIT, IZGUBLJENE PODATKE ILI GUBITAK KORIŠĆENJA) KOJI NASTANU USLED KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI PRISTUPA USLUGAMA ILI MA KOJIM INFORMACIJAMA KOJE SU TAMO SADRŽANE ILI SAČUVANE ILI KOJE ODRŽAVA DRUŠTVO WINAPP TECHNOLOGIES, BILO DA JE ZASNOVANO NA GARANCIJI, UGOVORU, GRAĐANSKOM DELIKTU ILI DRUGAČIJE, ČAK I AKO JE DRUŠTVO WINAPP TECHNOLOGIES OBAVEŠTENO ILI JE MORALO DA ZNA O MOGUĆNOSTI NASTUPANJA TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. U PUNOM OBIMU DOZVOLJENOM ZAKONOM NIUKOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST WINAPP TECHNOLOGIES PREMA VAMA, NJEGOVOG MATIČNOG DRUŠTVA, ZAVISNIH DRUŠTAVA ILI FILIJALA ILI NJIHOVIH FUNKCIONERA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH, ZASTUPNIKA, PRAVNIH NASLEDNIKA, ZAVISNIH DRUŠTAVA, SEKTORA, DISTRIBUTERA, DOBAVLJAČA, FILIJALA ILI TREĆIH LICA KOJA PRUŽAJU INFORMACIJE O ILI U VEZI S VAŠIM KORIŠĆENJEM USLUGA, BILO PO OSNOVU UGOVORA, GRAĐANSKOG DELIKTA (UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, NEPAŽNJU) NEĆE DA PREMAŠI IZNOS KOJI STE PLATILI DRUŠTVU WINAPP TECHNOLOGIES U VEZI SA SLUČAJEM O KOME JE REČ, REKLAMIRANJEM ILI KUPOVINOM KOJA DOVODI DO NASTANKA TAKVE ODGOVORNOSTI, BEZ OGRANIČAVANJA NA PRETHODNO NAVEDENO, U PUNOM OBIMU DOZVOLJENOM ZAKONOM I NIUKOM SLUČAJU DRUŠTVO 60seconds, NJEGOVA MATIČNA KOMPANIJA, ZAVISNA DRUŠTVA ILI FILIJALE ILI NJIHOVI FUNKCIONERI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI, PRAVNI NASLEDNICI, ZAVISNA DRUŠTVA, SEKTORI, DISTRIBUTERI, DOBAVLJAČI, FILIJALE ILI TREĆA LICA KOJA PRUŽAJU INFORMACIJE O USLUGAMA ILI U VEZI S NJIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI NASTANE IZ ILI NA DRUGI NAČIN USLED GUBITKA BILO KOJIH PODATAKA ILI INFORMACIJA SADRŽANIH NA VAŠEM NALOGU ILI DRUGAČIJE USKLADIŠTENIH OD STRANE ILI U IME DRUŠTVA 60seconds. OVIM POTVRĐUJETE DA SE PRETHODNI STAV PRIMENJUJE NA SAV SADRŽAJ, ROBU, PROIZVODE, USLUGE I ISKUSTVO KOJE JE DOSTUPNO NA OSNOVU USLUGA.

Rizik od gubitka

Artikli koji se kupuju preko Usluga otpremaju se od strane konkretnog Brenda ili od strane trećeg lica-prevoznika u skladu s ugovorom o prevozu. Kao posledica navedenog, rizik od gubitka robe kao i pravo svojine na tim artiklima prelaze na vas nakon što izvršimo isporuku Brendu i/ili prevozniku.

Nedostupnost Usluga, raskid ugovora, prevara

Mi možemo da izmenimo, suspendujemo ili prekinemo ove Usluge u celosti ili delimično u bilo koje vreme ili iz bilo kog razloga, bez davanja obaveštenja ili troškova. Dodatno navedenom, Usluge mogu privremeno da budu nedostupne usled održavanja ili drugih razloga. Možemo, po sopstvenom diskrecionom ovlašćenju, da prekinemo ili suspendujemo vaše korišćenje ili pristup svim ili delu Usluga ili vašem nalogu ili članstvo, iz ma kog razloga, uključujući, bez ograničenja, usled povrede ovih Uslova korišćenja. Ukoliko vas u bilo koje doba obavestimo da je vaš pristup i/ili korišćenje Usluga prekinut ili da je vaš nalog ukinut, morate odmah da prestanete i uzdržite se od svakog pristupa i/ili korišćenja. U slučaju da su raskinuti ovi Uslovi korišćenja ili da je vaše članstvo prestalo ili nalog ukinut, ograničenja koja se odnose na pitanja prava intelektualne svojine, predstavljanja i garancije i ograničenje odgovornosti koje je ovde predviđeno, obeštećenje (kao i sve druge vaše obaveze koje po svojoj prirodi nastavljaju da važe i po prestanku ugovora) ostaće na pravnoj snazi.

Povreda autorskog prava; obaveštenje i procedure uklanjanja sadržaja

Ukoliko smatrate da ma koji od sadržaja na našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama povređuje vaše autorsko pravo, možete da zahtevate da isti budu uklonjeni. Zahtev mora da bude potpisan (ili da sadrži elektronski potpis) nosioca autorskog prava ili ovlašćenog zastupnika i mora da: (a) identifikuje materijal koji sadrži navodnu povredu autorskog prava; (b) naznači gde na web stranicama ili mobilnim aplikacijama se nalazi materijal kojim se povređuje autorsko pravo; (c) navede vaše ime i prezime i podatke za kontakt; (d) sadrži navod da ste uvereni da se materijalima vrši povreda autorskog prava; (e) sadrži navod da su podaci u vašem zahtevu tačni; i (f) sadrži izjavu “pod pretnjom kazne za lažno svedočenje” da ste zakoniti titular autorskog prava ili da ste ovlašćeni da postupate u ime titulara autorskog prava.

Rešavanje sporova; Merodavno pravo

Mada činimo sve razumne napore da razrešimo sve nesporazume koje možete da imate sa 60seconds, ukoliko ovi napori budu bezuspešni, vi i mi smo saglasni da svi zahtevi, sporovi ili nesporazumi koji nastanu iz ili u vezi vaše upotrebe Usluga, ovih Uslova korišćenja, kupovine, prodaje i/ili kupovine ma koje robe i/ili sadržaja, objavljivanja ili obelodanjivanja bilo kojih informacija o ili u vezi s Uslugama ili bilo kojim ponudama (“Zahtevi”) biće rešavani u sudskom postupku pred nadležnim sudom u Republici Srbiji. Ovo uključuje Zahteve po osnovu ugovora, građanskog delikta (uključujući namerno prouzrokovane građanske delikte), prevaru, zastupništvo, zakonske ili regulatorne odredbe ili bilo koje druge izvore prava; Zahteve koji su podneti kao protivzahtevi, zahtevi trećeg lica, izlučna tužba ili drugačije; i Zahtevi koji su istaknuti nezavisno ili sa drugim zahtevima. Bez obzira na gore navedeno, strane su saglasne da vi ili 60seconds možete da podnesete tužbu da bi sprečili povredu ili drugu zloupotrebu prava intelektualne svojine. Na ove Uslove korišćenja (zajedno sa Politikom zaštite privatnosti) i sve Zahteve primenjuje se materijalno pravo Republike Srbije, ne uzimajući u obzir pravila o sukobu zakona.

Izmene ugovora

Društvo 60seconds ima pravo da izmeni ove Uslove korišćenja. Ukoliko smatramo da su ma koje izmene značajnije, obavestićemo vas unapred slanjem e-mejla na vašu važeću e-mejl adresu koju ste nam saopštili, o izmenama na našim web stranicama i mobilnim aplikacijama. Sve izmene stupaju na snagu na dan koji je naveden u obaveštenju, uz uslov da se izmene ne primenjuju na vaše korišćenje Usluga pre datuma stupanja izmena na pravnu snagu. Ukoliko ne prihvatite izmene, moraćete da deinstalirate vašu aplikaciju 60seconds pre datuma stupanja izmena na pravnu snagu. Ukoliko se utvrdi da je ma koja izmena nevažeća, ništava ili iz bilo kog razloga neizvršiva ta izmena je izdvojiva i ne utiče na punovažnost i izvršivost preostalih izmena ili uslova. Treba da redovno proveravate sva nova obaveštenja o izmenama kako bi ste bili informisani o Uslovima korišćenja. Vaše kontinuirano korišćenje Usluga posle ma koje izmene, bez obzira da li ste vi direktno primili izmenu, znači da ste primili i da ste saglasni sa svakom takvom izmenom..

Razno

Osim ukoliko ovde nije drugačije navedeno, ovi Uslovi korišćenja, zajedno s Politikom zaštite privatnosti čine celokupan ugovor između vas i 60seconds u vezi Usluga. Ukoliko je ma koji deo ovih Uslova korišćenja nevažeći ili neizvršiv, taj deo ugovora će da se tumači na način koji je u skladu sa merodavnim pravom da bi odrazio, što je bliže moguće, originalne namere ugovornih strana, a preostale odredbe ostaće u celosti na pravnoj snazi. Propust društva 60seconds da postupi u vezi povrede ugovora koju ste izvršili vi ili druga lica ne uskraćuje pravo društvu 60seconds da reaguje u vezi naknadnih ili sličnih povreda ugovora. Propust 60seconds da vrši ili sprovede ma koje svoje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće da predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Ovi Uslovi korišćenja i sva prava i licence koje su na osnovu ovog date društvo 60seconds može da ustupi bez ograničenja. Naslovi članova sadržani u ovim Uslovima korišćenja dati su samo iz praktičnih razloga i ne ograničavaju niti na drugi način utiču na odredbe ovih Uslova korišćenja. Da bi se izbegle nedoumice, ovi Uslovi korišćenja primenjuju se samo u meri dozvoljenoj zakonom.