Politika zaštite privatnosti

Hvala vam što kupujete posredstvom 60seconds. Ova Politika zaštite privatnosti daje vam informaciju o tome kako 60seconds obrađuje vaše podatke, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“), te vođen osnovnim principima Uredbe (EU) 2016/679 EP i Saveta od 27.4.2016. o zaštiti lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (u daljem tekstu: „GDPR“). Ona se odnosi na našu web stranicu (uključujući 60seconds.app), mobilne aplikacije i usluge s tim u vezi, koje su vlasništvo, te koje stavlja na raspolaganje, kontroliše, upravlja, održava i/ili hostuje WinApp Technologies d.o.o. Beograd, društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem na adresi Jovana Stojsavljevića 23, 11000 Beograd (Zemun), („60 seconds“ ili „WinApp Technologies“ ili „mi“ ili „nas“), u svojstvu rukovaovoca. Saglasni ste da vaše korišćenje Usluga znači da ste pročitali i da ste saglasni s ovom Politikom zaštite privatnosti i našim Uslovima korišćenja. Ukoliko niste saglasni s našom Politikom zaštite privatnosti i našim Uslovima korišćenja ne smete da koristite naše Usluge. Molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku zaštite privatnosti, jer ona utiče na vaša zakonska prava, uključujući i vaše pravo da tužite 60seconds.

Kako možete da čitate ovu Politiku zaštite privatnosti: Nudimo vam različite opcije za čitanje ove Politike zaštite privatnosti. Prvo, u ovom odeljku možete naći osnovne informacije. Zatim smo ovu Politiku zaštite privatnosti razvrstali po temama koje su relevantne za vas i podelili je u zasebna poglavlja.

Gdegod je to bilo moguće izbegavali smo upućivanje. Na taj način dobijate sve informacije koherentno objašnjene, bez obzira koje poglavlje sada čitate. Ukoliko ovu Politiku zaštite privatnosti čitate od početka do kraja možete da ustanovite da se delovi teksta ponavljaju. Nismo bili u mogućnosti da u potpunosti izbegnemo upućivanje.

Na koje Usluge i ponude se odnosi ova Politika zaštite privatnosti: 60seconds obrađuje vaše podatke na sličan način kao i za većinu naših Usluga. Ova Politika zaštite privatnosti se stoga primenjuje na sve koristi i Usluge koje nudimo našim klijentima. Ovo je tačno bez obzira da li to radimo preko web stranice, aplikacije, u transakcijama, preko telefona, na društvenim događajima ili preko društvenih mreža ili drugih kanala. Radi lakšeg razumevanja, upotrebljavamo izraz „Usluge“ da bismo rezimirali ovaj „redovan slučaj“.

Iz ove Politike zaštite privatnosti saznaćete:

 • Koje podatke čuva 60seconds
 • Šta radimo s podacima i za šta su oni potrebni;
 • Koja prava i opcije u vezi sa zaštitom podataka imate;
 • Koje tehnologije i podatke koristimo da bi personalizovali i koordinirali naše Usluge kako bi vam ponudili sigurno, jednostavno, kvalitetno i individualno iskustvo pri kupovini;
 • Koje tehnologije i podatke koristimo za reklamiranje, uključujući „tracking“ (praćenje robe) i podataka koje koristimo za reklamiranje, uključujući tehnologije „tracking-a“ koje korisitmo.

Ukoliko imate pitanja koja se odnose na Politiku zaštite privatnosti ili uopšte na temu iz zaštite podatka u društvu 60seconds, možete u svako doba da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ili službu 60seconds za odnose sa klijentima.

1. Koje podatke obrađuje 60seconds?

60seconds vam nudi široki spektar usluga, koje takođe možete da koristite na mnogobrojne načine. Zavisno od toga da li nas kontaktirate on-line, preko telefona ili drugačije i zavisno od toga koje usluge koristite, različiti podaci iz raznih izvora mogu da budu predmet obrade. Vi obezbeđujete značajan deo podataka koje obrađujemo kada koristite naše usluge ili nas kontaktirate, na primer, kada se registrujete i saopštite vaše ime ili e-mail adresu ili adresu. Međutim, mi takođe dobijamo dodatne podatke o tehničkom uređaju i podatke o pristupu sistemu, koji se automatski skupljaju kada komunicirate s našim uslugama. To može da bude, na primer, informacija o uređaju koji koristite. Prikupljamo i druge podatke korišćenjem sopstvenih analiza podataka (npr. u okviru studija istraživanja tržišta i ocene klijenata). Takođe možemo da dobijemo podatke o vama od trećih lica.

Kada govorimo o „vašim podacima“, mislimo na lične podatke. To obuhvata sve informacije koje nam omogućuju da vas odmah identifikujemo ili kombinovanjem s drugim informacijama. Primeri: vaše ime, broj vašeg telefona, vaš broj kao klijenta, brojevi porudžbina ili vaša e-mail adresa. Sve informacije koje ne mogu da se upotrebe da bi vas identifikovali (čak i kombinovanjem sa drugim podacima) klasifikuju se kao podaci koji nisu lični. Podaci koji nisu lični označavaju se i kao anonimni podaci. Ako kombinujemo vaše lične podatke s anonimnim podacima svi podaci u ovom zapisu (u bazi podataka) smatraju se ličnim podacima. Ukoliko uklonimo vaše lične podatke iz informacije ili zapisa u bazi podataka o vašoj ličnosti, preostali podaci u zapisu se više ne smatraju ličnim podacima. Ova procedura se naziva anonimizacija. Primenjuje se sledeće opšte pravilo: Ako zahtevamo da nam saopštite određene lične podatke, svakako da to možete da odbijete. Vi odlučujete koje informacije ćete da nam saopštite. Mi, međutim, možemo da ne budemo u mogućnosti da vam pružimo željene usluge (makar ne u optimalnoj varijanti). Na primer, paket vam neće biti isporučen ako nam ne saopštite adresu za isporuku. Ukoliko se zahteva određena informacija u vezi sa uslugom (obavezna informacija), obavestićemo vas tako što ćemo tu informaciju da označimo na odgovarajući način.

1.1. Informacija o profilu

Informacija o profilu je lična i demografska informacija o vama (takozvani glavni podatak), pored vaših ličnih interesovanja, koja delite s nama kada se registrujete za klijentov Internet nalog. Podaci o vašem profilu uključuju, pored ostalog, na primer:

 • Vaše ime i prezime;
 • Vaše kontakt podatke (adresa, broj telefona, grad, poštanski broj, država);
 • Vaše preferencije, na primer, u pogledu brendova, vrste proizvoda ili stilova;
 • Demografske informacije kao što je vaš pol, uzrast i mesto prebibališta.

Obavezni podaci su obično vaše ime i prezime, vaša e-mail adresa, adresa, broj telefona, grad, poštanski broj, država i lozinka koju sami birate. Vaša e-mail adresa i lozinka će kasnije biti vaši podaci za prijavljivanje kao korisnika u sistem.

Takođe, mogu da se zahtevaju i drugi obavezni podaci za korišćenje Usluga kojima je pristup ograničen, koje se naplaćuju ili su personalizovane, kao što je vaš datum rođenja ili vaš pol ili oznaka pola (npr. da bi mogli da vas prebacimo na konkretnu stranicu platforme 60seconds za vaš pol) ili na vaše omiljene brendove ili modne stilove.

Podaci o profilu takođe mogu da uključe dodatne informacije o vama i vašim interesovanjima. Oni mogu da budu prikupljeni u procesu registracije za uslugu, ili naknadno. To je slučaj, na primer, ako kasnije dobrovoljno dodate informacije o vašem profilu ili želite da koristite vaš klijentski korisnički internet nalog da se registrujete za uslugu koja zahteva dodatne obavezne podatke.

1.2. Podaci za kontakt

Akon nas kontaktirate, mi prikupljamo vaše podatke. Zavisno od toga kako nas kontaktirate, (npr. preko mobilne aplikacije, web sajta, telefona ili e-maila), vaši kontakt podaci mogu da obuhvataju vaše ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, brojeve faksa, e-mail adrese, podatke o vašim profilima na društvenim mrežama (na primer dobijemo vašu Fejsbuk identifikaciju ako nas kontaktirate preko Fejsbuka), korisnička imena i slične podatke za kontakt.

1.3. Podaci o kupovini

Ukoliko nešto naručite ili kupujete sa web stranice ili aplikacije 60seconds, mi prikupljamo vaše podatke o kupovini. Zavisno od vrste kupovine i statusa obrade porudžbine, podaci o kupovini mogu da uključe sledeće informacije:

 • Broj porudžbine i podatke o porudžbini (podaci koji se odnose na odgovor na ponudu i dr.);
 • Podatke o kupljenim artiklima (brend, naziv, veličina, boja, cena itd.);
 • Informacija o načinu plaćanja;
 • Adresa za isporuku i fakturisanje;
 • Poruke i saopštenja koja se odnose na kupovine (npr.obaveštenje o storniranju porudžbine, reklamacije i poruke službi za odnose sa kupcima);
 • Status isporuke i plaćanja, npr. „izvršeno“ ili „ekspedovano“;
 • Informacija o vraćanju, npr. „uspešno okončano“;
 • Informacija o davaocima usluga koji su uključeni u izvršavanje ugovora (za porudžbine za kupovinu navođenje brojeva pod kojima su pošiljke otpremljene od strane Službi za slanje pošiljki).
 • Razni statusi, od poslate notifikacije, primljene, potvrdjene notifikacije, kupljenog proizvoda, isteklog proizvoda, poslatog proizvoda.
1.4. Informacije o interesovanjima

Kada stupite u vezu sa našim Uslugama, nastaju podaci koje koristimo da bi utvrdili koji sadržaji, teme, proizvodi, vrste proizvoda, brendovi ili stilovi vas interesuju. Na primer, možemo da koristimo podatke o kupovini, sadržaj spiska želja i vaš uzrast (ukoliko nam je ta informacija dostupna) i vršimo poređenje sa korisnicima sličnih osobina da bismo utvrdili koji stilovi i kategorije proizvoda vas interesuju. Na taj način možemo da prikažemo proizvode koji će vam verovatno biti najbitniji kada sledeći put budete vršili pretraživanje.

Zajedno s interesovanjima koja ste nam direktno saopštili, možemo da utvrdimo vaša interesovanja iz drugih podataka koje smo prikupili. Ukoliko, na primer, više puta posećujete određenu oblast na platformi 60seconds, možemo da izvedemo zaključak o vašim interesovanjima iz vaših podataka nakon pristupa sajtu pomoću analize korišćenja (npr. možemo da zaključimo da ste možda zainteresovani za sport ako često posećujete kategoriju „sportska odeća“ ili naručujete proizvode iz te kategorije).

Dodatne informacije o obradi vaših podataka za reklamne svrhe možete da nađete pod naslovom „Kako 60 seconds koristi moje podatke za marketing?“.

1.5. Poruke, sadržaj konverzacije

Ako s nama ili drugim korisnicima komunicirate u vezi sa proizvodima (npr. ocene proizvoda) ili drugim temama putem telefona, pošte, društvenih medija, preko formulara za kontaktiranje ili drugog sredstava komuniciranja, mi sakupljamo sadržaj vaših poruka.

Možemo da prosledimo vaše poruke službi nadležnoj za vaše upite, na primer partnerskim kompanijama ili Brendovima. Ukoliko se vaše poruke prosleđuju drugom privrednom društvu (npr. ako nam date povratnu informaciju o proizvođaču proizvoda), svakako da imate mogućnost da nam saopštite da isključivo 60seconds može da koriste podatke. Ukoliko je to slučaj, nećemo da prosledimo vaše informacije nadležnoj službi ili ćemo to da učinimo bez vaših ličnih podataka, pod uslovom da vaši upiti mogu biti obrađeni na ovaj način.

Ukoliko nam šaljete poruke za druge korisnike preko funkcija koje su obezbeđene u tu svrhu (nrp. ocena proizvoda), možemo da ih objavimo u okviru naših Usluga.

Snimanje telefonskih razgovora: Telefonski razgovori, na primer preko naše „vruće linije“ biće snimljeni samo uz vašu saglasnost za svrhe navedene u vašoj saglasnosti (npr. obezbeđenje kvaliteta, za svrhe obuke). Saglasnost za snimanje razgovora je, naravno, dobrovoljna. Možete da povučete saglasnost u svako doba sa dejstvom za ubuduće, na primer tako što ćete zahtevati od službenika na telefonskoj liniji da prestane sa snimanjem razgovora. Dodatne informacije možete da nađete u odeljku pod naslovom „Koja su moja prava na zaštitu ličnih podataka?“.

60seconds takođe koristi Usluge društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram i Twitter da bi komunicirao sa klijentima i korisnicima. Koristimo ove popularne platforme da bismo vam ponudili dalji kontakt i opcije informisanja pored naših internih kanala za komunikaciju. Molimo obratite pažnju, međutim, da nemamo nikakav uticaj na uslove korišćenja društvenih mreža i usluga koje one nude, i imamo samo ograničeni uticaj na njihovu obradu podataka. Stoga vas molimo da pažljivo proverite koje lične podatke delite sa nama preko društvenih mreža. Ne možemo da utičemo na ponašanje operatera društvenih mreža, drugih korisnika ili trećih lica koji sarađuju s operaterima društvenih mreža ili takođe koriste ove usluge.

1.6. Podaci sa društvenih mreža

Funkcije društvenih mreža mogu da budu integrisane sa Uslugama 60seconds. To može da uključi Messenger Usluge i takozvane društvene pomoćne programe ili prijavljivanje korisnika u sistem „login“, kao što je „prijavite se na Facebook“. Ako aktivirate ili koristite ove funkcije i član ste određene društvene mreže, možemo da dobijemo podatke od njihovih operatera koji nam omogućuju da vas identifikujemo.

Od društvenih mreža obično dobijamo sledeće podatke:

 • Informaciju o vašem javnom profilu (npr. ime i prezime, slika profila);
 • Informaciju o vrsti uređaja koji koristite;
 • Identifikacioni broj internet naloga vašeg profila kod određene društvene mreže (npr. Identifikacioni podaci na Facebook-u).

Nećemo da primamo nikakve podatke od davalaca Internet usluga društvenih mreža koji bi mogli da se iskoriste da budete identifikovani ili da budete kontaktirani izuzev ako ste za to dali svoju saglasnost.

U vezi sa reklamiranjem preko društvenih mreža generalno primamo samo opšte demografske informacije i informacije koje se odnose na interesovanja korisnika kako bi naše reklamne poruke bile što efikasnije, npr. da je određenu reklamnu poruku kliknuo čovek iz Rima starosti između 25 i 34 godina koji je zainteresovan za kupovinu i odeću. Ova informacija i ove procene potiču od operatera društvene mreže.

Detaljnije informacije možete da pronađete u uslovima korišćenja i politici zaštite privatnosti konkretnog davaoca Internet usluga.

Molimo da takođe uzmete u obzir obaveštenje o obradi podataka sa društvenih mreža u vezi sa funkcijama društvenih mreža u odeljku pod naslovom “Informacije o web stranicama i aplikacijama”.

60seconds sada može da koristi Facebook uslugu Messenger i pomoćne programe/prijavljivanje korisnika za rad u sistemu, sledećih društvenih mreža:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Možete da nađete link do Facebook-ove Politike zaštite privatnosti ovde: Facebook’s privacy policy.
 • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Možete da nađete link do Twitter-ove Politike zaštite privatnosti ovde: Twitter’s privacy policy.
 • Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”). Možete da nađete link do Pinterest-ove Politike zaštite privatnosti ovde: Pinterest’s privacy policy.
1.7. Podaci o sajtu

Za posebne svrhe, takođe skupljamo podatke o sadašnjoj lokaciji vašeg uređaja kada koristite naše Usluge. Za to se koriste dve različite tehnologije.

Ukoliko potvrdite lokaciju vašeg uređaja za Usluge za aplikaciju, web stranice ili drugi on-line servis koji pruža društvo 60seconds, 60seconds obrađuje podatke o lokaciji koje je prikupio vaš uređaj i koji su nam dati kako bi vam pružili posebne Usluge vezane za lokaciju.

Primer: Neke od naših aplikacija pokazuju vam prodavnice u vašoj oblasti i predlažu proizvode koji odgovaraju vašoj sadašnjoj lokaciji.

Ukoliko dozvolite aplikaciji 60seconds da pristupi Uslugama na lokaciji vašeg uređaja, vašu lokaciju 60seconds može redovno da obrađuje (npr. čak i ako sada ne koristite aplikaciju). To služi radi poboljšanja iskustva korisnika, na primer, bržim učitavanjem sadržaja zavisnog od lokacije kada koristite aplikaciju na vašoj lokaciji, ili prikazivanjem „push“ obaveštenja vezanim za lokaciju. Ne koristimo ove podatke da bi proizveli bilo kakve pokretne profile. Ako želite, možemo da vam damo dodatne informacije o Uslugama baziranim po lokacijama.

Takođe prikupljamo podatke o lokaciji sa IP adrese vašeg uređaja (sve do nivoa grada). U tu svrhu koristi se anonimizirana IP adresa skraćena na tri karaktera. Stoga, ona ne može da se iskoristi za identifikaciju vaše internet veze ili uređaja.

Šta su IP adrese: Svaki uređaj povezan sa internetom mora da ima dodeljen nedvosmisleni broj koji se sastoji od više karaktera, (primer: 193.99.144.85). To se naziva IP adresa. Prva tri karaktera IP adrese se obično dodeljuju određenom regionu ili davaocu Internet usluga. Približna lokacija internet veze se stoga može utvrditi na osnovu IP adrese.

Ovu proceduru (takozvana geolokalizacija) koristimo mi kao i mnoge druge on-line prodavnice, na primer da bi otkrili prevaru ili sumnjive narudžbine (npr. može da bude sumnjivo u određenim situacijama ako se narudžbina s vašeg korisničkog naloga koristi IP adresom iz zemlje iz koje ranije nikada niste dali nijednu porudžbinu).

1.8. Fotografije i drugi lični sadržaji

Neke od naših aplikacija s karakterističnim uslugama dozvoljavaju vam da delite fotografije i druge lične sadržaje kako bi komunicirali s nama ili drugim korisnicima ili da personalizujete Usluge (npr. učitavanjem slike profila, korišćenjem aplikacije 60seconds za traženje fotografija ili za komuniciranje sa stilistom).

1.9. Informacije za kampanje i ankete

Ukoliko učestvujete u kampanji (npr. takmičenju) ili anketi (npr. istraživanju zadovoljstva kupaca za svrhe istraživanja tržišta) koju nudi 60seconds, tražićemo vaše lične podatke.

Na primer, ako učestvujete na takmičenju generalno ćemo tražiti od vas da nam kažete vaše ime i prezime i e-mail adresu kako bi mogli da vas obavestimo ako pobedite i da obezbedimo da svaki učesnik samo jednom učestvuje u takmičenju.

Možemo da od vas tražimo dodatne informacije za određene kampanje i ankete. To može da bude slučaj, na primer, ako vodimo kampanju sa partnerom ili brendom kome su potrebne informacije o vama da bi vam dodelio nagradu. U takvim slučajevima mi ćemo, međutim, uvek da vas posebno obavestimo o informacijama koje se traže i kako ih koristimo.

1.10. Prijave za posao

60seconds koristi centralizovani sistem za objedinjeno razmatranje prijava za posao da bi preuzeo i obradio prijave za posao.

1.11. Podaci o uređaju i pristupu sistemu

Kada se koriste on-line i mobilne Usluge, neizbežno je da će da nastanu tehnički podaci koji se obrađuju kako bi se obezbedile funkcije i sadržaj koji su ponuđeni i da isti budu prikazani na vašem uređaju. Ove podatke zajedno nazivamo „Podaci o uređaju i pristupu sistemu“. Podaci o uređaju i pristupu sistemu nastaju svaki put kada koristite on-line i mobilne usluge. Nebitno je ko je davalac usluga. Podaci o uređaju i pristupu sistemu nastaju, na primer, kada koristite:

 • Web stranice,
 • Aplikacije,
 • E-mail dopise (tj. kada se presretne vaša interakcija s elektronskim biltenom korespondencija),
 • Usluge bazirane prema lokacijama.

S jedne strane, 60seconds prikuplja podatke o uređaju i pristupu sistemu od on-line Usluga i Usluga mobilne elektronske trgovine koje nudi sam 60seconds. S druge strane, 60seconds može da primi podatke o uređaju i pristupu sistemu od on-line Usluga i Usluga mobilne elektronske trgovine koje pružaju druge kompanije ako su one partneri društva 60seconds u reklamiranju ili učestvuju u istim on-line reklamnim mrežama. Dodatne informacije možete da nađete u odeljku „Kako 60seconds koristi moje podatke za reklamiranje?“.

Podaci o uređaju i pristupu sistemu uključuju sledeće kategorije:

 • Opšte informacije o uređaju, kao što su informacije od vrsti uređaja, verziji operativnog sistema, parametrima konfiguracije (npr. jezički parametri, autorizacija sistema), informacije o internet konekciji (tj. ime mreže mobilnih podataka, brzina konekcije) i aplikacije koja se koristi (tj. ime i verzija aplikacije).
 • Identifikacioni podaci (ID-identifikator), kao što je ID sesije, ID kolačića, nedvosmisleni ID brojevi uređaja (npr.Google reklamni ID, Apple Ad ID), ID naloga trećih lica (ako koristite društvene pomoćne programe ili prijavljivanje korisnika u sistem ili plaćate preko PayPal-a) kao i druge uobičajene internet tehnologije, da bi olakšali prepoznavanje vašeg web čitača, vašeg uređaja ili određene instalacije aplikacije.
  Primer: Ako aktivirate uslugu „push“ obaveštenja na aplikaciji 60seconds, dobićete nasumično generisani, nedvosmisleni „push“ ID identifikator. Mi šaljemo „push“ ID (identifikator) zajedno sa „push“ obaveštenjima usmerene ka vama na “push” server, tako da isti može da adresira obaveštenje na pravog korisnika, to jest na vaš uređaj.
 • Podaci o pristupu sistemu automatski se prenose od strane aplikacija i web čitača kad god pristupite web serverima i bazama podataka (u okviru takozvanih HTTP zahteva). Ovo je standardizovana informacija o traženom sadržaju (kao što je naziv i vrsta preuzete datoteke) kao i dodatne informacije o pristupu serveru (kao što je količina podataka koji se prenose i kodovi grešaka), na vašem uređaju (npr. vrsta uređaja, operativni sistem, verzije softvera, identifikacije uređaja, IP adrese, prethodno posećeni sajt i vreme pristupa).

2. U koje svrhe 60seconds koristi moje podatke?

60seconds obrađuje vaše podatke u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka. Naravno, pridržavamo se principa zakona o zaštiti podataka kada obrađujemo vaše lične podatke. Stoga, generalno, obrađujemo vaše podatke samo za svrhe koje smo vam objasnili u ovoj Politici zaštite privatnosti ili koje smo podelili kada prikupljamo podatke. To su uglavnom podaci o kupoprodaji i nabavljanju, personalizaciji i razvoju kao i o bezbednosti naših Usluga. Takođe, koristimo vaše podatke u okviru strogih evropskih zakona o zaštiti podataka, ali takođe i za ostale svrhe kao što je razvoj proizvoda, naučno istraživanje (naročito u oblastima kao što mašinsko učenje, veštačka inteligencija i duboko učenje) i istraživanje tržišta, radi optimizacije poslovnih procesa, dizajna aplikacije zasnovanog na potrebama za našim Uslugama i personalizovano reklamiranje.

U ovom poglavlju, takođe vas informišemo o pravnom osnovu na temelju kog obrađujemo podatke za individualne svrhe. Zavisno od pravnog osnova za našu obradu vaših podataka, možete da imate dodatna prava na zaštitu ličnih podataka pored trajnih prava kao što je pravo na informisanost. Na primer, u pojedinim slučajevima imate pravo da prigovorite obradi vaših podataka. Dodatne informacije možete naći u odeljku „Koja su moja prava na zaštitu ličnih podataka?“

2.1. Obrada podataka o kupoprodaji i davanje on-line Usluga

Vaše podatke obrađujemo u potrebnom obimu da bi izvršili ugovore i da bi pružili i izvršili dalje Usluge koje zahtevate, kako je opisano u ovoj Politici zaštite privatnosti. Ciljevi potrebne obrade podataka zavise stoga od cilja ugovora koji smo s vama zaključili (uključujući naše Uslove korišćenja i svih posebnih uslova korišćenja usluga ili uslova korišćenja) ili Usluga koje zahtevate. Najvažniji ciljevi su:

 • Pružanje, personalizacija i forma naših Usluga zasnovanih na potrebama, (uključujući konkretnu web stranicu, aplikaciju i druge funkcije).
 • Pružanje lokalnih Usluga, tj. na društvenim događajima i trgovačkim sajmovima.
 • Izvršenje programa za klijente.
 • Izvršenje kupoprodajnih ugovora i usluga službe za odnose sa klijentima uključujući obradu otpreme i plaćanja, rešavanje reklamacija kao i obradu podataka o vraćenoj robi, reklamacijama i zahtevima po osnovu garancije.
 • Slanje poruka, izveštaja, internet biltena i drugih direktnih komunikacija utoliko koliko su sastavna komponenta naših ugovornih Usluga ili Usluga koje ste zahtevali.
 • Garancija opšte bezbednosti, operabilnosti i stabilnosti naše usluge uključujući odbranu od napada.
 • Nereklamno komuniciranje s vama o tehničkim, bezbednosnim ili relevantnim pitanjima koja se odnose na ugovor (npr. upozorenje na prevarne radnje, blokada internet naloga ili izmene ugovora).
 • Posredovanje pri zaključenju ugovora preko naše trgovinske i prodajne platforme.
 • Izdavanje, otkup, isporuka vaučera 60seconds.
 • Organizovanje kampanja i takmičenja.

Pravni osnov:

Ukoliko se cilj odnosi na ispunjenje ugovora koji je s vama zaključen ili na davanje usluge koju ste zahtevali, pravni osnov je član 12 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – „Zakon“), kao i član 6 stav 1 tačka (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 „GDPR“) jer se cilj odnosi na ispunjenje ugovora zaključenog s vama ili na davanje usluge koju ste zahtevali. Inače, pravni osnov je i član 12 stav 1 tačka 6) Zakona , kao i član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a, na osnovu kog možemo da koristimo vaše lične podatke za gore navedene svrhe ukoliko to smatramo neophodnim za naše legitimne ciljeve.

2.2. Personalizacija kupovine

Vaše podatke obrađujemo radi davanja komfornih i korisnih Usluga koje odgovaraju i koje je moguće izvršiti u skladu sa vašim potrebama i interesovanjima. Obzirom da opseg platforme 60seconds obuhvata stotine hiljada proizvoda i hiljade brendova, neophodno je da vam prezentiramo naš sadržaj i ponude na način zasnovan na potrebama kako bi mogli da nađete proizvode za koje ste stvarno zainteresovani. To zahteva evaluaciju za konkretnog korisnika o relevantnosti proizvoda i sadržaja.

Da bi personalizovali kupovinu na platformi 60seconds koristimo podatke o uređaju i pristupu sistemu koje prikupljamo radi analize korišćenja. Pored navedenog, takođe koristimo podatke o uređaju i pristupu sistemu koje dobijemo od partnera koji se reklamiraju, kada posećujete platformu 60 seconds. Ukoliko ste prijavljeni na mrežu s vašim korisničkim intrernet nalogom dok posećujete platformu 60seconds, takođe koristimo podatke o profilu, podatke o interesovanjima, i podatke o kupovini da bismo personalizovali vaše iskustvo iz kupovine. Ovaj oblik personalizacije kupovine nazivamo optimizacija na mreži. Samo takva optimizacija kupovine nam dozvoljava da vam prezentiramo odgovarajuće rezultate pretrage, sugestije za proizvode, preporuke u vezi stila i druge sadržaje koji odgovaraju vašim stvarnim interesovanjima. Bez takve personalizacije kupovine koja se danas standardno obavlja preko mnogih on-line prodavnica, vaša potraga za odgovarajućim proizvodima bila bi nepraktična i prolongirana, a korisnost našeg asortimana za vas bi bila manja. Personalizacija kupovine, naravno, vas ne sprečava da pristupite svim sadržajima. Ona vam, međutim, dopušta da brže vidite sadržaj koji je za vas relevantniji.

Pravni osnov:

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka za personalizaciju kupovine u okviru personalizovanih Usluga je član 12 stav 1 tačka 2) Zakona, kao i član 6 stav 1 tačka (b) GDPR-a. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka u okviru optimizacije na mreži je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona , kao i član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a, na osnovu koje su naši legitimni interesi sadržani u gore navedenim ciljevima.

2.3. Istraživanje, mašinsko učenje i veštačka inteligencija

Lične podatke prikupljene od naših klijenata obrađujemo radi naučnog istraživanja u oblastima relevantnim za 60seconds. To uključuje naročito oblasti istrživanja kao što su mašinsko učenje, veštačka inteligencija, obrada prirodnog jezika i duboko učenje. Pretraga na platformi 60seconds se koncentriše na rešenja za realne, svakodnevne probleme u kupovini i njena svrha je da posluži poboljšanju i razvoju postojećeg asortimana Usluga. Na taj način, na primer, možemo da razvijemo aplikacije koje sugerišu proizvode ciljane shodno vašim interesovanjima, i potrebama i da prepoznamo stilove i odredimo proizvode koji odgovaraju vašim potrebama.

Postupajući kako je navedeno, naravno da poštujemo priznate standarde zaštite naučnih podataka. To takođe znači da obrađujemo vaše lične podatke samo na sumaran način, u anonimiziranom ili pseudonimiziranom obliku u svrhu istraživanja, na primer, zamenom svih podataka koji mogu da se identifikuju kao što je vaše ime i prezime sa drugim vrednostima.

Istraživanje kod 60seconds uključuje sledeće ciljeve:

 • Razvoj procedura mašinskog učenja s davanjem procena, prognoza i analize potreba i interesovanja naših korisnika.
 • Razvoj tehničkih rešenja za realne probleme klijenata s kojima se naša specijalizovana odeljenja i proizvođači modne odeće svakodnevno susreću u svom poslovanju (npr.teškoće u pronalaženju odgovarajućih proizvoda, umanjenje verovatnoće za loše kupovine, promena veličine).
 • Razvoj tehničkih rešenja za optimizaciju poslovanja i logističkih procesa.
 • Razvoj tehničkih rešenja koja olakšavaju poboljšanje i razvoj personalizacije kupovine i sprečavanje prevarnih radnji.
 • Registrovanje patenata i objavljivanje stručnih članaka.
 • Učešće u istraživačkoj zajednici i saradnja s akademskim partnerima.

Pravni osnov:

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka u okiru istraživačkih ciljeva opisan je gore u članu 12 stav 1 tačka 6) Zakona, kao i član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a, s tim da su naši legitimni interesi sadržani u gore navedenim ciljevima.

2.4. Zaštita bezbednosti podataka i sprečavanje prevara
Zaštita bezbednosti podataka i zaštita od prevarnih radnji

60seconds sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. Da bismo se borili protiv rizika povrede bezbednosti podataka o ličnosti, podaci koji se odnose na korisnike naših Usluga se tokom prenosa šifruju. To se odnosi i na naručivanje i na registrovanje za klijentov Internet nalog. Za ovo koristimo sistem kodiranja Protokol bezbednog prenosa-SSL (Secure Socket Layer). Šifrovanje sprečava trećim licima da vide podatke. Da bismo pružili dodatnu zaštitu od spoljnih napada, oslanjamo se na specijalne bezbednosne tehnologije koje stalno proveravaju naše sisteme i identifikuju i izveštavaju o anomalijama. Takođe koristimo tehničke i organizacione mere da bismo obezbedili naše sisteme od štete, uništenja, neovlašćenog pristupa mreži ili deljenja ličnih podataka klijenata od strane neovlašćenih lica. Na ovaj način želimo da rizik neovlašćenog pristupa sistemu svedemo na najmanju moguću meru jer je zaštita vaših ličnih podataka naš glavni prioritet. Međutim, mi, kao i druge kompanije, ne možemo da garantujemo apsolutnu zaštitu.

Takođe koristimo tehničke i manuelne procedure za sprečavanje prevarnih radnji kako bismo zaštitili nas i naše korisnike od zloupotrebe podataka, naročito u slučaju prevarnih narudžbina. U tom cilju, 60seconds rezimira i ocenjuje podatke o vašem uređaju i pristupu sistemu (uključujući IP adrese, identifikatore, ponašanje korisnika), podatke o kupovini kao i istorijat izmena informacija na vašem profilu (npr. kada se poslednji put promenila vaša adresa za isporuku) pod pseudonimom kada se izvršava narudžbina. Zapis se takođe poredi s vašim ranijim navikama u korišćenju i stavljanju porudžbina. Ove podatke takođe poredimo sa opštim zapisima svih porudžbina koje primi 60seconds uključujući potvrđene ili sumnjive prevarne radnje. Ovo poređenje nam dozvoljava da identifikujemo metode prevarnih radnji i da sprečimo prevaru i identifikujemo postojanje prevare poređenjem metoda.

Pravni osnov:

Ako se vaši lični podaci obrađuju da bi se sprečila prevara na vašu štetu, pravni osnov je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona, kao i član 6 stav 1 (f) GDPR-a, shodno legitimnom interesu vas i drugih korisnika da se identifikuje i spreči prevara i razotkriju krivčna dela.

2.5. Reklama i istraživanje tržišta, analiza podataka

Vaše podatke takođe koristimo, u okviru analiziranja podataka, za reklamiranje svrhe i istraživanje tržišta, i naročito za sledeće svrhe:

 • Klasifikaciju u razne ciljne i korisničke grupe u okviru istraživanja tržišta (segmentiranje korisnika).
 • Nalaze o raznim ciljnim grupama i njihovim pojedinačnim korisničkim navikama i interesovanjima pri kupovini.
 • Objavljivanje nalaza o demografiji, interesovanjima, navikama naših korisnika kod kupovine i korišćenja kao i marketing o datim nalazima u okviru reklamnih Usluga koje se pružaju trećim licima.
 • Rana identifikacija trendova u oblastima kao što su moda i on-line kupovina.
 • Reklamiranje kod postojećih klijenata.
 • Direktni marketing, npr. u formi elektronskih biltena.
 • Planiranje, reklamiranje i praćenje uspeha reklamne kampanje koja odgovara interesovanjima ciljnih grupa kojima se obraća (personalizovani marketing).
 • Zaključci o tome kako se koriste naše Usluge (analiza korišćenja).
 • Marketing o gornjim zaključcima u okviru reklamnih Usluga za klijente koji traže reklamiranje.

Zavisno od svrhe, koristimo podatke koje smo sačuvali za analizu podataka. Na primer, koristimo rezimirane (ukupne), statističke, depersonalizovane (anonimizirane) informacije o profilu ili podatke koji mogu da se prenesu licima samo preko daljih međukoraka (pseudonimizirana informacija o profilu) kao i podatke o kupovini, uređaju i pristupu sistemu da bi razumeli i analizirali procese kupovine koristeći analizu podataka. To nam daje anonimizirane ili pseudonimizirane zaključke o opštem ponašanju naših korisnika.

Vaše podatke obrađujemo na osnovu balansiranja radi zaštite naših legitimnih interesa i interesa trećih lica (kao što su reklamni partneri, brendovi ili dileri koji učestvuju u našim prgramima). Legitimni interes 60seconds ili trećih lica u obradi podataka proističe iz relevantnih ciljeva i on je, ako nije drugačije naznačeno, konkurentne i ekonomske prirode.

Pravni osnov:

Ako se obrada podataka za gornje svrhe vrši s vašom saglasnošću, pravni osnov je Inače, pravni osnov je, član 12 stav 1 tačka 1) Zakona, kao i član 6 stav 1 tačka (a) GDPR-a. Ovi podaci o obradi podataka se, inače, pribavljaju na osnovu člana 12 stav 1 tačka 6) Zakona, kao i član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a gde su legitimni interesi dati za gore navedene svrhe.

2.6. Razvoj proizvoda i tehnologije

Vaše podatke koristimo za razvoj proizvoda i tehnologije uključujući razvoj i poboljšanje personalizovanih Usluga. Pri tom koristimo ukupne, pseudonimizirane ili anonimizirane podatke i algoritme za mašinsko učenje, na osnovu našeg istraživanja, koje olakšava procene, prognoze i analize interesovanja naših korisnika. Na taj način, na primer, možemo da razvijemo aplikacije koje mogu da predlože proizvode koji su ciljani prema vašim interesovanjima i potrebama i koji prepoznaju stilove i biraju proizvode koji odgovaraju vašim stvarnim interesovanjima. Obrađuju se podaci u vezi proizvoda i tehnologije naročito za sledeće svrhe:

 • Razvoj i poboljšanje personalizovanih Usluga i tehnologija za analizu podataka, reklamu i personalizovanu on-line kupovinu.
 • Razvoj tehnologija i koncepata radi unapređenja bezbednosti IT, sprečavanje prevara i poboljšanje zaštite podataka npr. putem tehnologije pseudonimizacije, šifrovanja i anonimizacije.
 • Razvoj i testiranje softverskih rešenja za optimizaciju potrebnih poslovnih i logističkih procesa.

Pravni osnov:

Pravni osnov za obradu vaših podataka za svrhe razvoja proizvoda i tehnologije je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona, kao i član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a, s tim da su naši legitimni interesi sadržani u gore navedenim ciljevima.

2.7. Upravljanje poslovanjem i optimizacija poslovanja

Vaše podatke šaljemo i obrađujemo gde je potrebno za administrativne i logističke procese i da bi optimizirali poslovne procese unutar društva 60seconds kako bi iste oblikovali na efikasniji i pravno sigurniji način i ispunili naše ugovorne i zakonske obaveze. Mnogi sistemi i tehnologije se dele u okviru 60seconds. To nam dozvoljava da ponudimo ekonomičnije, bezbedne, objedinjene i personalizovane usluge. Stoga, 60seconds i njegovi partneri imaju pristup vašim podacima u meri u kojoj je to potrebno da se realizuju ciljevi navedeni u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Obrada podataka za upravljanje biznisom i optimizaciju biznisa takođe uključuje, na primer, sledeće ciljeve:

 • Realizacija i poboljšanje korisničkog servisa;
 • Prevencija i rasvetljavanje krivičnih dela;
 • Garantovanje bezbednosti i operabilnosi naših IT sistema.

Pravni osnov:

Pravni osnov za obradu vaših podataka za upravljanje poslovanjem i optimizacijom je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona, kao i član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a. Kada obrađujemo vaše podatke na osnovu pravnih specifikacija npr. obaveze zadržavanja, i provere protiv pranja novca u skladu s poreskim zakonom, pravni osnov je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona i član 6 stav 1 tačka (c) GDPR-a.

2.8. Na osnovu vaše saglasnosti

Ako ste nam dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, vaša saglasnost za obradu ličnih podataka je primarna osnova za našu obradu podataka. Koje vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti zavisi od cilja vaše saglasnosti. Tipični ciljevi uključuju:

 • Pretplatu na Internet bilten;
 • Učešće u anketama i studijama istraživanja tržišta;
 • Obrada naročito osetljivih podataka, koji sadrže npr. pol, vaše političke stavove, verska ili politička ubeđenja ili zdravstveno stanje;
 • Snimanje telefonskih razgovora koje imate npr. s našim call-centrom;
 • Slanje vaših podataka trećim licima ili državi izvan Republike Srbije ili Evropske unije;

Obaveštenja o opozivu: Možete da opozovete saglasnost u bilo koje vreme sa dejstvom za ubuduće, npr. putem e-maila, dopisom ili faks porukom. Dopunske instrukcije možete naći pod naslovom “Koja su moja prava na zaštitu ličnih podataka?”

2.9. Ostali ciljevi

Ukoliko Zakon o zaštiti podataka o ličnosti dozvoljava, možemo da upotrebimo vaše podatke u nove svrhe kao što je obavljanje analize podataka i razvoj naših Usluga i sadržaja bez vaše saglasnosti. Preduslov za to je da ti novi ciljevi za koje podaci treba da budu upotrebljeni nisu fiksirani ili predvidivi kada se skupljaju relevantni podaci i da su novi ciljevi kompatibilni s ciljevima za koje su relevantni podaci izvorno prikupljeni. Na primer, novi razvoj u pravnoj i tehničkoj sferi i novi modeli poslovanja i Usluga mogu da dovedu do novih ciljeva obrade.

3. Personalizovane usluge

Razvoj i pružanje vama personalizovanih funkcija je naš najvažniji prioritet. Nudimo vam individualno iskustvo kupovine i asortiman skrojen prema vašim individualnim interesovanjima, nezavisno od lokacije, vremena i uređaja koji se koriste. Obrada vaših podataka radi personalizovanja naše usluge stoga je integralni deo usluga koje pruža 60seconds.

3.1. Šta su Personalizovane usluge?

Personalizovane usluge nam omogućuju da vam ponudimo bolje, praktičnije i bezbednije Usluge. U tom cilju koristimo vaše lične podatke koje smo sačuvali kako bi ustanovili vaše potrebe i interesovanja. Na toj osnovi možemo da vam ponudimo relevantniji sadržaj koji odgovara vašim potrebema i interesovanjima. Svakako, imaćete pristup celokupnom sadržaju. Personalizacija vam dopušta da brže vidite sadržaj koji vam je relevantan, ili je sadržaj posebno vama namenjen/prikazan (npr. u obliku preporuka za pojedine proizvode).

3.2. Zašto mi je potreban korisnički nalog?

Većina naših personalizovanih Usluga zahteva da otvorite korisnički internet nalog kako bismo mogli da sačuvamo vaše lične podatke na centralnoj lokaciji.

3.3. Koji podaci se čuvaju na mom korisničkom nalogu?

Podaci koje prikupljamo o vama čuvaju se na vašem korisničkom nalogu, zajedno sa vašim korisničkim brojem (customer ID). Korisnički broj se generiše nasumice iz niza brojeva koji ne sadrže nikakve lične podatke. Vaši podaci su povezani s vašim korisničkim brojem, kako bi vas povezali sa vašim korisničkim računom. Korisnički broj takođe funkcioniše kao pseudonim.

3.4. Koji podaci se koriste za personalizaciju?

Personalizovani sadržaj generalno se bira na osnovu svih podataka sačuvanih na vašem korisničkom nalogu.

Ukoliko se koriste podaci o uređaju i pristupu sistemu koji nisu sačuvani na vašem korisničkom nalogu, oni se samo pseudonimiziraju za relevantnu personalizaciju (tako, na primer u vezi sa vašim korisničkim brojem, ali ne u vezi sa vašim identifikovanim podacima ili drugim podacima koji direktno identifikuju vaš profil) tokom perioda korišćenja.

Ne koriste se:

 • Informacije o kampanjama i anketama;
 • Prijave za posao;
 • Obaveštenja (npr. od korisničkog servisa).
3.5. Vaše opcije

U svako doba možete da vidite većinu podataka koje smo snimili na vašem korisničkom nalogu. Ukoliko se to traži, možete takođe da izmenite te podatke na vašem računu i da utičete na personalizaciju, eventualno, navođenjem vaših preferencija.

Ako je personalizacija zasnovana na podacima o uređaju i pristupu sistemu, možete da sprečite prikupljanje tih podataka deaktiviranjem podataka pomoću alatki za praćenje. Molimo vodite računa, međutim, da ćete dobiti manje personalizovan ili nepersonalizovan sadržaj ili Usluge. Takođe imajte na umu da podaci koji se koriste za personalizovane Usluge su takođe potrebni za druge svrhe (uključujući davanje naših Usluga), u kom slučaju će da se nastavi sa prikupljanjem traženih podataka. Međutim, reklamna poruka koja vam je prikazana neće biti personalizovana u tom slučaju.

4. Informacije o web stranici i aplikacijama

Koristimo vaše podatke da bismo omogućili pristup web stranici i aplikacijama 60seconds. Pored podataka o uređaju i pristupu sistemu prikupljenih uvek kada koristite naše Usluge, vrsta podataka koji se obrađuju kao i ciljevi obrade zavise naročito od toga kako koristite funkcije i Usluge koje se pružaju posredstvom naših Usluga. Takođe upotrebljavamo prikupljene podatke kada koristite naše Usluge da bismo ustanovili kako se koristi naša on-line ponuda. Ove i druge informacije koristimo tokom personalizacije kupovine da bismo poboljšali naše Usluge i za personalizovano reklamiranje.

4.1. Operator Internet usluga

Operatora Internet usluga možete naći u impresumu relevantne web stranice ili aplikacije.

4.2. Koji podaci se prikupljaju?

Generalno prikupljamo sve podatke koje direktno delite sa nama preko naših Usluga.

Podaci o uređaju i pristupu sistemu

Uvek kada pristupite našim Uslugama i bazama podataka, prikupljamo podatke o uređaju i pristupu sistemu i snimamo ih u tzv. dnevniku datoteke servera. IP adresa koju sadrži je anonimizirana neposredno pre završetka konkretne sesije, čim se više ne zahteva čuvanje radi održavanja funkcionalnosti konkretne web stranice.

Ukoliko je dostupan i aktiviran na vašem uređaju, takođe možemo da saznamo specifični ID broj vašeg uređaja (tj. tzv. “promo ID” ukoliko koristite Android uređaj ili “ad ID” ako korsistite Apple uređaj). Ovaj ID (identifikator) uređaja izdaje se od strane proizvođača vašeg operativnog sistema i može da ga pročita web stranica i aplikacija i koristi se da prikaže sadržaj na osnovu vaših korisničkih navika. Ukoliko ovo ne želite, možete da ga deaktivirate u svako doba na opciji podešavanja vašeg čitača Weba ili na sistemskim podešavanjima.

Prijavljivanje korisnika u sistem

Postavili smo lični pristup sistemu sa zaštićenom lozinkom za korisnike koji se registruju za dobijanje korisničkog naloga ili drugu uslugu. Ukoliko se ponovo ne odjavite iz sistema nakon prijavljivanja sa vašim podacima o prijavljivanju, većina Usluga će da vas automatski drži prijavljene na sistem. Zavisno od vrste usluge, za ovo se koristi kolačić ili slična tehnologija. Ova funkcija vam omogućuje da upotrebite deo naših Usluga bez da se svaki put ponovo prijavljujete u sistem. Iz bezbednosnih razloga, međutim, od vas će da se traži da ponovo unesete vašu šifru, ako, na primer, želite da promenite informacije o vašem profilu ili da stavite porudžbinu. Više informacija možete da nađete u odeljku “Personalizovane usluge”.

Softverski dodaci (dodatni programi)

Naše usluge mogu da sadrže softverske dodatke (dodaci „plug-ins“) raznih društvenih mreža. Ovi softverski dodaci dopuštaju vam, na primer, da delite sadržaje ili preporučujete proizvode. Softverski dodaci se standardno deaktiviraju i stoga ne šalju nikakve podatke. Možete da aktivirate softerske dodatke („plug-ins“) klikom na odgovarajući taster - (npr. „aktivirajte društvene medije“). Softverski dodaci takođe mogu da budu ponovo deaktivirani klikom. Ako su aktivirani softverski dodaci, vaš web pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa web serverima konkretne društvene mreže. Sadržaj softverskih dodataka se zatim prenosi preko društvene mreže direktno na vaš web pretraživač i integriše se s istim na našu web stranicu. Integrisanje softverskih dodataka omogućuje drušvenoj mreži da dobije informacije koje ste zatražili na konkretnoj strani naše Internet ponude i može da sakuplja informacije o vašem uređaju i pristupu sistemu. Ukoliko ste se prijavili na društvenu mrežu ona može da poveže vašu posetu elektronskom nalogu sa određenom društvenom mrežom. Ako ste u interakciji sa softverskm dodacima, npr. klikom na Facebook „lajk“ taster ili davanjem komentara, odgovarajuća informacija biće preneta od strane vašeg pretraživača direktno društvenoj mreži i tamo sačuvana. Cilj i obim skupljanja podataka i dalja obrada i korišćenje podataka od strane određenih društvenih mreža i vaša prava i opcije konfiguracije koje se toga tiču radi zaštite vaše privatnosti mogu se naći u obaveštenjima o zaštiti privatnosti društvenih mreža i web stranica. Linkovi su dati niže u tekstu. Čak i ako niste registrovani kod društvenih mreža, web stranice s aktivnim sofverskim dodacima mogu da šalju podatke mrežama. Aktivni softverski dodatak će da postavi kolačić na ID identifikatoru svaki put kada posetite web stranicu. Zato što vaš web pretraživač šalje ovaj kolačić iako se to ne traži od njega, svaki put kada se povežete sa serverom, društvena mreža, u principu, može da kreira profil na web stranici koji pripada korisniku čiji ID identifikator je pozvan. I sigurno bi bilo sasvim moguće da se dodeli ovaj ID identifikator određenom licu, npr. ako se on kasnije registrovao na društvenoj mreži.

Facebook softverski dodaci

Koristimo softverske dodatke drušvene mreže facebook.com, čiji operater je Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“), na nekoliko web stranica. Link do Facebook-ove Politike zaštite privatnosti možete da nađete ovde: Facebook’s privacy policy.

Prijavljivanje korisnika za rad u društvenoj mreži

Naše Usluge mogu da vam ponude opciju registrovanja kod nas direktno koristeći vaše korisničke naloge sa društvenih mreža. Ukoliko želite da koristite ovu funkciju, prvo ćete biti upućeni do ponude određene društvene mreže. Tada će od vas da bude zatraženo da se prijavite u sistem koristeći vaše korisničko ime i lozinku. Naravno, mi ne evidentiramo, podatke o vašem prijavljivanju za rad u sistemu (“logovanju”). Ukoliko ste već prijavljeni za rad u sistemu ovaj korak će da bude preskočen. Društvena mreža vas zatim obaveštava i traži da potvrdite koji podaci se nama prenose (npr. javni profil, spisak prijatelja, e-mail adrese i sadašnje prebivalište). Koristimo prenete podatke da bi napravili vaš korisnički nalog, ali nećemo, naravno, da na primer, čuvamo spisak vaših prijatelja. Neće biti nikakve dalje stalne veze između vašeg korisničkog naloga i vašeg korisničkog naloga kod društvene mreže. Mi takođe primamo podatke sa društvenih mreža od davalaca usluga relevantnih društvenih mreža.

Informacija o kolačićima na web stranici

Naše web stranice koriste kolačiće. Prihvatanje kolačića nije preduslov za korišćenje naših web stranica. Želeli bi, međutim, da naglasimo da naše web stranice mogu da funkicionišu samo na ograničenoj osnovi ako ne prihvatite kolačiće. Možete da postavite vaš pretraživač tako da se kolačići čuvaju samo ako ste vi sa tim saglasni.

Šta su kolačići?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje čuva vaš web pretraživač i koji čuva određene parametre/podešavanja i podatke za razmenu sa našim web serverom. Generalno se pravi razlika između dve vrste kolačića, takozvani kolačići sesije koji se brišu čim zatvorite vaš pretraživač, i privremeni/trajni kolačići koji se čuvaju u dužem periodu. Čuvanje ovih podataka pomaže nam da adekvatno dizajniramo za vas naše web stranice i Usluge i omogućava njihovo lakše korišćenje, na primer, čuvanjem određenih unosa tako da ne morate stalno da ih ponavljate.

Kolačići koje koristi naša web stranica mogu da potiču od 60seconds ili reklamnih partnera. Ako želite da prihvatite samo kolačiće od 60seconds, ali ne i od naših reklamnih partnera, možete izabrati odgovarajuća podešavanja na vašem pretraživaču (npr. „blokiraj kolačiće trećih lica“). Ova funkcija za pomoć na meniju vašeg web pretraživača generalno prikazuje da ste odbili nove kolačiće i isključuje kolačiće koji su već primljeni. Preporučujemo da se u potpunosti odjavite iz sistema nakon što se završili sa korišćenjem naše web stranice na povezanim kompjuterima koji su postavljeni da prihvataju kolačiće i Flash kolačiće.

Naše Usluge korise tri vrste kolačića:

Neophodni kolačići: Ovi kolačići se zahtevaju za optimalnu navigaciju i funkcionisanje web prezentacije. Na primer, ovi kolačići se koriste da se implementira funkcija korpe, tako da roba u vašoj korpi ostaje sačuvana dok vi nastavljate sa kupovinom. Neophodni kolačići takođe služe da se sačuvaju određeni ulazni podaci i parametri koje ste uneli tako da ne morate stalno da ih ponavljate i da prilagođavate sadržaj 60seconds vašim individualnim interesovanjima. Moguće je samo ograničeno korišćenje web prezentacije bez neophodnih kolačića.

Statistički kolačići: Ovi kolačići skupljaju podatke o uređaju i pristupu sistemu radi analiziranja korišćenja naše web prezentacije, kao koje oblasti web prezentacije se koriste i kako se koriste (takozvano ponašanje prilikom krstarenja Internetom), kako brzo se sadržaj učitava i da li se dešavaju greške. Ovi kolačići sadrže samo anonimne ili pseudonimne informacije i koriste se samo radi poboljšanja naše web prezentacije i radi utvrđivanja za šta su zainteresovani naši korisnici kao i da procenimo koliko je dejstvo našeg reklamiranja. Statistički kolačići mogu da se blokiraju bez negativnog uticaja na navigaciju i funkcionisanje web prezentacije.

Marketinški kolačići („špijunski kolačići“): Ovi kolačići sadrže identifikatore i skupljaju podatke o uređaju i pristupu sistemu, kako bi prilagodili vašim individualnim interesovanjima personalizovano reklamiranje na web prezentaciji 60seconds. Naši reklamni partneri koji rade preko on-line reklamnih mreža takođe skupljaju podatke o uređaju i pristupu sistemu na našoj web prezentaciji. To nam omogućava da prikažemo personalizovanu reklamu na drugim web prezentacijama i na aplikacijama drugih davalaca Internet usluga koje odgovaraju vašim interesovanjima (tzv. ponovno ciljanje „retargeting“). Špijunski kolačići mogu da se blokiraju bez negativnog uticaja na navigaciju i funkcionisanje web prezentacije. Personalizacija kupovine, međutim, ne bi bila moguća.

4.3. Informacije o aplikacijama
Prodavnice aplikacija/instaliranje

Aplikacija 60seconds je dostupna na aplikacijskim platformama koje održavaju treća lica, takozvane prodavnice aplikacija (npr. Google Play i Apple App Store). Učitavanje stoga može da zahteva prethodnu registraciju kod konkretne prodavnice aplikacija. 60seconds nema uticaja na obradu vaših podataka u vezi s vašom registracijom kod prodavnice aplikacija i u vezi sa korišćenjem. Operater konkretne prodavnice aplikacija ima stoga punu odgovornost. Molimo preuzmite informaciju ako se tako zahteva direktno od operatera konkretne prodavnice aplikacija.

Deljenje (zajedničko korišćenje) sadržaja

Ako vaš operativni sistem ima integrisanu funkciju za deljenje sadržaja aplikacije, možete je upotrebiti u našim aplikacijama preko tastera za deljenje ili preporučivanje kako bi ste podelili sadržaj ili preporučili proizvode. Zavisno od toga koje funkcije ima vaš uređaj ili operativni sistem i kako ste konfigurisali svoj uređaj, takođe možete koristiti društvene mreže za deljenje sadržaja.

Želimo da naglasimo da su funkcije deljenja koje koristi naša aplikacija funkcije operativnog sistema. Mi ne dobijamo nikakve informacije o primaocima poruka i o sadržaju vaših komunikacija. Više informacija o funkcijama deljenja sadržaja i vašim opcijama konfiguracije možete da dobijete od proizvođača vašeg uređaja.

Koje društvene mreže vam stoje na raspolaganju za deljene sadržaja zavisi od društvenih mreža čiji ste član i kako ste konfigurisali svoj članski Internet nalog i uređaj. Možete da nađete dodatne informacije o relevantnim politikama zaštite privatnosti društvenih mreža koje koristimo.

Usluge bazirane na lokacijama

Funkcije naše aplikacije koriste Usluge lociranja vašeg uređaja da bi sakupile informacije o lokaciji. To je s ciljem da vam se ponude Usluge bazirane na aplikaciji i sadržaju prilagođenom vašoj sadašnjoj lokaciji. Na primer, lokacija može da vam prikaže transakcije u vašoj oblasti i da vam preporuči proizvode koji su prikladni za vremenske uslove na vašoj sadašnjoj lokaciji. Ako dozvolite aplikaciji da pristupi Uslugama lociranja, vaša lokacija će redovno da bude saopštavana nama za te svrhe. Ove podatke ne koristimo da bismo proizveli bilo kakve pokretne profile.

Servis „Push“ obaveštenja

Naše aplikacije mogu da vas obaveste izdavanjem obaveštenja o određenim događajima ili temama čak i ako trenutno ne koristite aplikaciju. Izdavanje obaveštenja je specifična forma aplikacijskog obaveštenja koju možemo da koristimo da bi vam se direktno obratili. Ukoliko to ne želite, možete da deaktivirate „push“ servis u svako doba korišćenjem podešavanja na vašem uređaju.

Ako aktivirate „push“ servis za obaveštenja, vašem uređaju će da bude dodeljen poseban identifikator za „push“ obaveštenja. Iz tehničkih razloga, „push“ obaveštenja ne mogu da se šalju bez „push“ indikatora. „Push“ identifikatori su samo šifrovane, nasumično generisane sekvence brojeva.

Sistemsko autorizovanje korisnika

Za neke funkcije, naše aplikacije moraju biti u mogućnsoti da pristupe određenim interfejs uređajima, i podacima na vašem uređaju. Zavisno od toga koji operativni sistem koristite, za ovo može da se zahteva izričita saglasnost. Niže smo vam objasnili koje autorizacije (ako su one relevantne za obradu vaših podataka) naše aplikacije mogu da zahtevaju i za koje vrste funkcija se ove autorizacije traže. Možete da promenite parametre vaše autorizacije na sistemskim parametrima vašeg uređaja.

 • Obaveštenja/“push“ obaveštenja: Zahteva se autorizacija za korišćenje servisa sa „push“ obaveštenjima. Neki uređaji standardno aktiviraju autorizaciju za sve aplikacije.
 • Traženje mobilnih podataka (iOS) ili pristupa svim mrežama i mrežnim vezama (Android): Kada koristimo ili instaliramo određene aplikacije, ove autorizacije će se zahtevati kako bi se omogućilo određenoj aplikaciji da prenese podatke preko Internet veze vašeg uređaja (preko WLAN ili veze podataka). Ova autorizacija može da bude neophodna da bi se preneli ulazni podaci u aplikaciji, npr. tokom pretraživanja, našim serverima.
4.4. On-line reklamiranje /ponovno ciljanje „retargeting“

Naše web prezentacije i aplikacije sadrže kolačiće i slične tehnologije praćenja od naših reklamnih partnera koji vode on-line reklamnu mrežu. To takođe omogućava našim partnerima da skupe podatke o vašem uređaju i pristupu sistemu i da vam prikažu personalizovanu reklamu na drugim web prezentacijama/stranicama i na aplikacijama drugih davalaca Internet usluga (npr. reklamiranje bazirano na tome koje proizvode ste prethodno gledali na platformi 60seconds).

4.5. Analiza korišćenja

Koristimo uobičajene tehnologije praćenja da bismo procenili podatke o uređaju i pristupu sistemu. To nam omogućuje da generalno utvrdimo kako našu ponudu koriste naši korisnici. To činimo pomoću kolačića za identifikaciju i sličnih identifikatora. To nam omogućuje da ustanovimo, na primer, koji sadržaji i teme su naročito popularni, kada se naše Usluge najviše koriste, iz kog regiona (sve do nivoa grada) i koje pretraživače weba i uređaje naši korisnici generalno upotrebljavaju.

Takođe možemo da sprovedemo takozvane A/B testove tokom analize korišćenja. A/B testovi su specijalna vrsta analize korišćenja. A/B testiranje (takođe poznato i kao split testing) je pristup poređenja dve verzije web prezentacije ili aplikacije kako bi se utvrdilo koja verzija ima bolji učinak, popularnija je i omogućava korisnicima da brže pronađu željeni sadržaj. Kreiranje verzije A i verzije B i testiranje obe verzije daje podatke koji čine lakšim i bržim izmene u Uslugama i sadržaju.

5. Elektronski bilten

Nudimo vam različite usluge slanja elektronskih biltena. Kada se registrujete za uslugu primanja elektronskog biltena dobijaćete informacije o temama koje obrađuju naši pojedini bilteni. Takođe postoje elektronski bilteni za pojedinačne usluge, koji čine integralni deo određene usluge. Kada čitate naše biltene, mi takođe povezujemo podatke o uređaju i pristupu sistemu.

5.1. Kako se registrujem?

Kada šaljemo naše elektronske biltene (kao što je elektronski bilten platforme 60seconds), koristimo takozvanu proceduru duple opcije ili procedure pojedinačne opcije (zavisno od države), tj. poslaćemo vam bilten samo ako ste dali izričit prethodni pristanak aktiviranjem elektronskog biltena. Ukoliko se u vašoj zemlji zahteva dupla opcija, morate da potvrdite da e-mail adresa koju ste nam saopštili pripada vama. U tom cilju, poslaćemo vam obaveštenje putem e-maila i tražićemo od vas da potvrdite tako što ćete da kliknete na jedan od linkova u tom e-mailu da ste vi vlasnik e-mail adrese koju ste nam saopštili. Možemo se odreći ove mere ako ste nam već potvrdili za druge svrhe da ste vi vlasnik te e-mail adrese. [Napomena: Procedura duple opcije („double opt-in“) u elektronskoj trgovini i marketingu je proces kada potvrđujete da želite da vaše ime i prezime bude uključeno u spisak e-mail pošte u kome odgovarate na e-mail poruku tako što dajete pristanak da budete uključeni u spisak e-mail adresa. Procedura pojedinačne opcije („single opt-in“) je način sastavljanja spiska klijenata koji su zainteresovani za vaše proizvode ili usluge tako što se imena i prezimena lica koja žele da budu navedena u spisku primalaca e-mail poruka unose u takav spisak - bez naknadne potvrde klijenta].

5.2. Deregistracija

Ako više ne želite da primate e-mail poštu od nas, možete povući svoj pristanak u bilo koje doba bez ikakvih troškova osim troškova prenosa podataka prema osnovnoj tarifi. Dovoljno je da pošaljete tekstualno obaveštenje društvu 60seconds (npr. e-mail, faks, dopis). Svakako da ćete u svakom elektronskom biltenu imati i link za deregistraciju.

5.3. Koji podaci se sakupljaju?

Ako se pretplaćujete na elektronski bilten, automatski pamtimo vašu IP adresu u momentu kada se registrujete i kada se izvrši potvrđivanje. Na taj način možemo da dokažemo da ste se zaista registrovali i da identifikujemo svaku neovlašćenu upotrebu vase e-mail adrese.

Skupljamo podatke o uređaju i pristupu sistemu koji nastanu kada ste u interakciji s našim elektronskim biltenom. Za tu procenu, elektronski bilteni sadrže linkove za datoteke sa slikama koji se čuvaju na našim web serverima. Kada otvorite bilten, vaš e-mail program učitava datoteke sa slikama, s našeg web servera. Skupljamo podatke o uređaju i pristupu sistemu koji se potom javljaju u pseudonimiziranom obliku kao nasumično generisani ID broj (ID broj elektronskog biltena), koji nećemo da koristimo da bi vas identifikovali bez vašeg pristanka. Na taj način možemo da saznamo da li ste, kada i koja pitanja otvorili iz biltena. Linkovi koji se nalaze u elektronskim biltenima takođe sadrže ID brojeve tih biltena tako da možemo da utvrdimo koji sadržaji vas interesuju. Koristimo prikupljene podatke da bi napravili korisnički profil za vaš ID broj biltena kako bi personalizovali sadržaj biltena u skladu sa vašim interesovanjima i korisničkim navikama i da bi statistički analizirali kako naši korisnici koriste uslugu elektronskih biltena. Povezujemo te podatke sa podacima koje skupljamo u okviru analize korišćenja.

Personalizacija kupovine je sastavna komponenta biltena platforme 60seconds.

Dopunske informacije možete da pročitate u odeljku pod naslovom “Koja prava imam na zaštitu podataka o ličnosti?”

Alternativno, možete da deaktivirate prikaz sa slikama u svom e-mail programu. U tom slučaju, međutim, bilten vam neće biti u celosti prikazan.

6. Preporuke za pojedinačne proizvode putem e-maila putem i servisa “push” obaveštenja

U vezi sa našim Uslugama, pružamo informacije i ponude društva 60seconds na osnovu vaših interesovanja. Dobićete od nas preporuke za pojedinačne proizvode bez obzira da li ste se pretplatili ili ne na elektronski bilten. U skladu sa zakonskim propisima, radije koristimo vaše prethodne podatke o kupovini i interesovanjima, koji nam omogućuju da ustanovimo vaša interesovanja za proizvodima na osnovu vaših preferencija i podataka s vašeg profila koji ste podelili s nama, kako bi odabrali preporuku za pojedinačni proizvod.

Ukoliko ne želite više da primate od nas preporuke za pojedine proizvode, možete da deaktivirate ovu uslugu u bilo koje doba:

 • Ako ne želite da primate preporuke za bilo koji pojedinačni proizvod od nas putem elektronske pošte, možete da stavite neformalan prigovor u svako doba bez stvaranja bilo kakvih troškova osim troškova prenosa shodno osnovnoj tarifi (npr. trošak Internet veze, poštarina), npr. putem e-maila. Naravno da ćete u svakom e-mailu naći link za deregistraciju.
 • Ako više ne želite da od nas primate dalje preporuke za proizvode preko “push” servisa, možete u svako doba deaktivirati ovaj servis korišćenjem podešavanja na vašem uređaju.

7. Kako 60seconds koristi moje podatke za reklamu?

Mi i naši reklamni partneri koristimo vaše podatke za personalizovanu reklamu koja vam je prikazana u Uslugama 60seconds i na web stranicama drugih davalaca usluga i aplikacijama. Mi i naši reklamni partneri koristimo vodeće tržišne tehnologije u tu svrhu. To nam dozvoljava reklamiranje na više ciljani način kako bismo vam prikazali što više reklamnih poruka i ponuda koje su vam zaista bitne. To nam omogućava da bolje ispunimo potrebe naših korisnika u vezi personalizacije i otkrivanja novih proizvoda i da vas zainteresujemo za našu uslugu na duži rok davanjem više personalizovanog iskustva kupovine.

7.1. Reklamni formati i kanali

Reklamni formati koje koristi 60seconds i reklamni partneri društva 60seconds uključuju prezentacije na platformi 60seconds (u okviru mreže za lokalnu obradu podataka/obradu podataka “na mreži” i direktnu optimizaciju u aplikaciji), reklame na društvenim mrežama (npr. oglasi na Facebook-u, oglasi na Instagramu, video oglasi na YouTube-u) i reklamni prostor ustupljen posredstvom on-line reklamnih mreža koje koristi 60seconds, kao što je npr. Google-ov DoubleClick.

60seconds ne prodaje nikakve podatke o ličnosti. Kada naši klijenti za reklamiranje zakupe reklamni format 60seconds, oni ne dobijaju nikakve podatke koje bi mogli da iskoriste da vas kontaktiraju ili identifikuju bez vašeg izričitog dopuštenja. Naši klijenti za reklamiranje primaju samo anonimne, zbirne izveštaje s informacijama o efikasnosti i dosegu reklamnih Usluga koje dajemo. Ovi izveštaji su zasnovani na sopstvenim anketama 60seconds, i nekad uzimaju u obzir takođe sumarne izveštaje koje dobijamo od naših reklamnih partnera i društvenih mreža. Oni pokazuju, na primer, kako su naše reklamne Usluge uticale na prodaju raznim grupama korisnika.

7.2. Informacije koje koristimo da bi stvorili ciljne grupe

Stvaranjem ciljnih grupa, koristimo sopstvene nalaze iz analize podataka o korišćenju od strane naših korisnika kao i naše istraživanje tržišta o segmentaciji korisnika koje primenjujemo na podatke o korisniku koje je prikupilo društvo 60seconds. Na ovaj način posebno razmatramo ukupne, pseudonimizirane ili anonimizirane podatke o kupovini, istorijat pretrage na Internetu, podatke o interesovanjima i podatke o demografskom profilu kao i podatke o uređaju i pristupu sistemu.

Primer: Ciljna grupa može da bude: “Žene starosti od 25 do 35 koje vole modu i zainteresovane su za sport i koje su prošle godine naručile Adidasov artikal”.

Naši reklamni partneri takođe imaju opciju da nam daju sopstvene podatke za segmentaciju korisnika koji su skupljeni od strane samih reklamnih partnera. Reklamni partneri moraju da se obavežu samo da daju društvu 60seconds ukupne, šifrovane ili anonimne podatke, kako ne bi mogli da ustupimo podatke nijednom određenom licu, naročito ne određenom korisniku platoforme 60seconds. Neke ciljne grupe se formiraju na osnovu ponašanja korisnika dok krstari Internetom. To je slučaj ako je reklama namenjena da se prikaže samo korisnicima koji su nedavno posetili određenu web stranicu ili pretraživali određeni sadržaj.

7.3. Kako koristimo ove informacije u on-line reklamiranju na platformi 60seconds i u drugim Uslugama 60seconds

Koristimo gornje informacije u okviru optimizacije lokalne obrade podataka kako bismo vam prezentovali najrelevantnije informacije i sadržaje kada tragate za proizvodima, pregledate svoj izvor vesti ili posećujete oblast sa proizvodima. Lokalna optimizacija i optimizacija direktno u aplikaciji zasnovana je na kolačićima i sličnim tehnologijama identifikacije za pseudonimno skupljanje podataka o uređaju i pristupu sistemu. Ovi podaci se ne koriste da biste vi bili lično identifikovani već da bismo procenili pseudonimno vase korišćenje. Vaši podaci se nikada trajno ne kombinuju sa drugim ličnim podacima koje smo sačuvali o vama. Ova tehnologija nam omogućava da vam prezentiramo proizvode i/ili određene ponude i Usluge sa sadržajem zasnovanim na podacima o vašem uređaju i pristupu sistemu (npr. reklamiranje prilagođeno činjenici da ste samo gledali sportsku odeću poslednjih nekoliko dana).

Molimo imajte na umu da se podaci koji se koriste za optimizaciju lokalne obrade podataka i optimizaciju direktno u aplikaciji, takođe koriste i za druge svrhe (uključujući davanje naših Usluga). Sakupljanje podataka za tu svrhu stoga nije onemogućeno deaktiviranjem. Međutim, reklama koja vam je prikazana neće više da bude personalizovana.

7.4. O društvenim mrežama

Ako vršimo reklamiranje posredstvom reklamnih formata koje nude društvene mreže (npr. YouTube, Facebook, Instagram), imamo opciju slanja šifrovane informacije o korisnicima 60seconds (npr. podaci o uređaju i pristupu sistemu kao što su identifikatori reklama i kolačića, e-mail adrese) za koje verujemo da pripadaju ciljnoj grupi klijenta koji koristi reklamne usluge ili pokazuje određene karakteristike (npr. starosna grupa, region, interesovanja).

Određena društvena mreža će zatim - ili u naše ime, kao obrađivača narudžbine ili uz pristanak konkretnog korisnika - da dešifruje podatke i prikaže reklamu koju smo postavili za korisnika kao deo postojećeg korisničkog odnosa s konkretnom društvenom mrežom (ako je on član konkretne društvene mreže).

Ako ne želite da koristimo vase podatke da bismo vam prikazali personalizovanu reklamu na društvenim mrežama, možete da deaktivirate prosleđivanje vaših podataka:

 • Da biste to uradili, molimo deaktivirajte funkciju “Obrada podataka” na platformi 60seconds.

Ukoliko ste dali pristanak za slanje vaših podataka društvenim mrežama, možete povući pristanak u svako doba.

Takođe možete da imate opciju za deaktiviranje korišćenja vaših podataka za personalizovano reklamiranje preko društvenih mreža koje koristite direktnim kontaktiranjem konkretnih davalaca usluga. Za dalje informacije, kontaktirajte direktno:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (Google-ova reklamna mreža, YouTube, Pretraga na Google-u):

7.5. O reklamnom prostoru koji se ustupa preko on-line reklamnih mreža (ponovno ciljanje – „retargeting“)

Reklamni partneri koji vode on-line reklamnu mrežu mogu da koriste kolačiće i sličnu tehnologiju da pseudonimno skupljaju podatke o vašem ponašanju kao korisnika koristeći podatke o uređaju i pristupu sistemu na platformi 60seconds i aplikacijama drugih davalaca usluga. Ovi reklamni partneri koriste sakupljene podatke radi identifikacije verovatnoće da vi pripadate ciljnoj grupi kojoj se obraćamo, i uzimamo to u obzir kada biramo reklame u reklamnom prostoru ustupljenom putem njihove on-line reklamne mreže. Ova standardna internet tehnologija naziva se ponovno ciljanje „retargeting“. Ponovno ciljanje nam omogućava da puštamo reklame koje su relevantne za vas koliko je to moguće i da procenimo efikasnost i dostupnost reklamnog materijala, ali takođe i da kontrolišemo račune naših reklamnih partnera za kampanje koje vodimo.

Možete da dobijete i dodatne informacije o operaterima konkretnog reklamnog prostora i on-line reklamnim mrežama koje su zadužene za posredovanje pri ustupanju reklamnog prostora.

U svako doba možete da deaktivirate obradu vaših podataka za ponovno ciljanje („retargeting“):

 • Da biste to uradili, molimo deaktivirajte funkciju „Obrada podataka” na platformi 60seconds.

Molimo obratite pažnju da podaci koji se koriste za ponovno ciljanje „retargeting“ se takođe zahtevaju za druge svrhe (uključujući davanje naših Usluga). Stoga se sakupljanje podataka koji se koriste za to ne sprečava deaktiviranjem. Reklama koja vam je prikazana neće, međutim, da bude personalizovana.

8. Kome se prosleđuju moji podaci?

60seconds vaše podatke prosleđuje dalje samo ako je to dozvoljeno nacionalnim i EU zakonima (Zakon i GDPR). Imamo naročito tesnu saradnju s određenim davaocima Internet usluga, npr. u oblasti korisničkog servisa (npr. davaoci usluga telefonske pomoći „call centar“), sa davaocima tehničkih usluga (npr. vođenje kompjuterskih centara) ili sa logističkim kompanijama (npr. poštanske kompanije kao što je DHL). Ovi davaoci usluga mogu generalno da obrađuju vaše podatke u vaše ime samo pod određenim uslovima. Kada ih koristimo da bismo obrađivali narudžbine, davaoci usluga imaju pristup vašim podacima samo u obimu i vremenskom periodu koji je potreban za davanje konkretne usluge. Ako kupujete kod brenda 60seconds, prosleđujemo određene podatke o kupovini koji se odnose na vas konkretnom brendu (kako je prethodno navedeno), tako da brend može da vam pošalje robu koju ste naručili).

8.1. Transportne kompanije

Neki brendovi sarađuju sa spoljnjim transportnim kompanijama (npr. DHL, Post Experss, D-Express) da bi izvršili isporuku naručene robe. Ove transportne kompanije primaju sledeće podatke da bi izvršili konkretnu narudžbinu:

 • Vaše ime i prezime;
 • Vašu adresu za isporuku;
 • Vaš poštanski broj (ako se primenjuje);
 • Vašu e-mail adresu ako se primenjuje (ukoliko transportna kompanija želi da vas e-mailom obavesti o približnom datumu isporuke).
8.2. Brendovi

Trgovcima u maloprodaji (tzv. brendovi) omogućujemo da svoje proizvode prodaju preko platforme 60 seconds (u daljem tekstu: „Brendovi“). Platforma 60seconds služi kao platforma za prodaju radi posredovanja kod zaključenja ugovora o kupoprodaji između vas i brendova.

Molimo pročitajte naše Uslove korišćenja radi dopunskih informacija o Brendovima.

Kada poručite određeni artikal, konkretni Brend ga isporučuje. U tom cilju, prosleđujemo vaše podatke o kupovini konkretnom Brendu. To uključuje:

 • Pojedinosti o artiklima Brenda koje ste naručili;
 • Vaše ime i prezime;
 • Vaše podatke za isporuku (adresa, broj telefona, grad, poštanski broj, država)

U nekim slučajevima ili državama, takođe prenosimo Brendu i vašu e-mail adresu ili broj telefona, ali samo kada je to neophodno radi olakšavanja isporuke artikla vama.

60seconds ostaje odgovoran za obradu vaših podataka. Vaši podaci neće biti obrađivani ni zajedno sa Brendom ni u ime Brenda. 60seconds će obezbediti da Brend program ne daje Brend partnerima bilo kakvu kontrolu nad obradom vaših podataka. Kada kupujete artikle ili robu od Brenda, 60seconds samo prenosi Brendu podatke koji su navedeni gore a koje Brend zahteva kako bi izvršio svoju uslugu prema Vama, to jest uobičajeno kako bi vama isporučio kupljenu robu. Kada 60seconds prenosi vase podatke Brendu iz gore navedenih razloga, 60seconds će da obezbedi da u ugovorima sa Brendovima Brend obrađuje vaše podatke samo u gore navedene svrhe.

Molimo imajte na umu da Brendovi imaju svoje propise o zaštiti podataka. Iste obično možete naći na platformi društva 60seconds koja se odnosi na konkretnog partnera i/ili na web stranicama konkretnog Brenda. 60seconds nije odgovoran za odredbe svojih Brendova koje se odnose na zaštitu podataka i praksu obrade podataka.

8.3. Davaoci tehničkih usluga

Sarađujemo sa davaocima tehničkih usluga kako bi bili u mogućnosti da damo naše Usluge. Ako oni obrađuju vaše podatke izvan Srbije ili Evropske Unije, to može da znači da se vaši podaci prenose u državu sa nižim standardom zaštite podataka o ličnosti nego što je u Srbiji ili Evropskoj Uniji. U tim slučajevima 60seconds će obezbediti da konkretni davaoci usluga na osnovu ugovora ili drugi način garantuju jednak nivo zaštite podataka.

8.4. Mreže društvenih medija

Kao deo reklamnih kampanja, prosleđujemo podatke davaocima usluga društvenih mreža u okviru zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dodatne informacije možete naći u odeljku “Kako 60seconds koristi moje podatke za reklamiranje?”.

8.5. Server

U svrhu skladištenja i obrade podataka, vaše podatke skladištimo na serveru kojim upravlja sledeće društvo:

 • [Hetzner Online GmbH]
 • [91710 Gunzenhausen | Germany]
 • [DE812871812]

Stoga, u tom cilju se vaši podaci iznose u [Nemačka].

8.6 Nadležni organi i treća lica

Ukoliko smo obavezani službenom ili sudskom odlukom, ili u cilju krivičnog gonjenja, ukoliko bude potrebno, prosledićemo vaše podatke organima krivičnog gonjenja ili trećim licima.

9. Koja prava na zaštitu podaka o ličnosti imam?

Imate sledeća zakonska prava na zaštitu podataka o ličnosti:

Pravo na pristup

Imate pravo da od 60seconds zahtevate informaciju da li obrađujemo podatke o vama, koje i u koju svrhu, pristup tim podacima, predviđeni rok čuvanja, kopiju tih podataka ali i informaciju o svim ostalim pitanjima na osnovu Zakona.

Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da zahtevate ispravku svojih netačnih podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja. Ukoliko su podaci nepotpuni, imate pravo da svoje podatke dopunite kroz davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje

Imate pravo da se vaši podaci o ličnosti izbrišu od strane 60seconds kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuplјeni ili na drugi način obrađivani, ako ste opozvali pristanak na osnovu koga se obrada vršila ili ste podneli prigovor na obradu, ako su podaci nezakonito obrađivani, ako brisanje predstavlјa izvršenje zakonske obaveze 60seconds ili ako su podaci o ličnosti prethodno prikuplјeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16 stav 1 Zakona. Zahtev za brisanje se podnosi 60seconds.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da od 60seconds zahteva da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči u slučajevima koji su predviđeni članom 31 Zakona:

 1. osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava 60seconds proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 2. obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 3. 60seconds više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 4. podneli ste prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane 60seconds preteže nad vašim interesima.

Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko su zajedno ispunjeni sledeći uslovi iz člana 36 Zakona, imate pravo da prethodno dostavnjene podatke primite u strukturisanom obliku od 60seconds kao i da ih, bez ometanja, prenesete drugom rukovaocu:

 1. obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona;
 2. obrada se vrši automatizovano.

Pravo na prekid obrade (prigovor)

Imate pravo da od 60seconds, u vidu prigovora na obradu, zahtevate prekid obrade koja se vrši u skladu sa čl. 12 st. 1 tač. 6 Zakona, uklјučujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. Ukoliko 60seconds nije predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, 60seconds je dužan da prekine za obradom vaših podataka.

Pravo protiv odlučivanja isklјučivo na osnovu automatizovane obrade: na lice, čiji se lični podaci obrađuju, neće se primenjivati odluka doneta isklјučivo na osnovu automatizovane obrade, uklјučujući i profilisane, ukoliko ta odluka značajno utiče na njegov položaj ili proizvodi pravne posledice po lice. Izuzeci od ovog pravila su predviđeni čl. 38, st. 2, tač.1, 2 i 3 Zakona.

Kako zahtevati ostvarivanje prava u vezi obrade podataka o ličnosti?

Zahtev za pristup, ispravku i dopunu, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, prekid obrade kao i neprimenjivanje odluke donesene na osnovu automatizovane obrade. podnosite 60 seconds-u. Ukoliko 60seconds, u skladu sa čl. 21 st. 3 Zakona, opravdano posumnja u identitet lica koje je podnelo zahtev, može zahtevati dostavlјanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta, u skladu sa čl. 5 st. 1 tač. 3 Zakona.

60seconds je dužan da dostavi kopiju vaših podataka koje obrađuje na vaš zahtev. Ako je zahtev za kopiju dostavlјen elektronskim putem, informacije se dostavlјaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavlјanje. Ukoliko zahtevate izradu dodatnih kopija, 60seconds može da zahteva naknadu nužnih troškova za iste.

Ako 60seconds ne postupi po vašem zahtevu dužan je da vas o razlozima za nepostupanje obavesti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

U slučaju da smarate da je neko vaše pravo po osnovu zaštite podataka o ličnosti ugroženo ili povređeno, možete se obratiti nadležnom organu, i to podnošenjem pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sledeću adresu:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Ukoliko ste lice na teritoriji Evropske unije, imate sledeća zakonska prava na zaštitu podataka o ličnosti na osnovu sledećih važećih pravnih propisa: pravo na informisanost (Član 15 GDPR-a), pravo na brisanje podataka (Član 17 GDPR-a), pravo na ispravku (Član 16 GDPR-a), pravo na ograničavanje obrade (Član 18 GDPR-a), pravo na prenosivost podataka (Član 20 GDPR-a, pravo na pritužbu nadzornom organu (Član 77 GDPR-a), pravo na povlačenje pristanka (Član 7 (3) GDPR-a) kao i pravo na prigovor protiv određenih mera u vezi obrade podatka (Član 21 GDPR-a).

Važno obaveštenje:

 • Da bi obezbedili da vaši lični podaci ne budu obelodanjeni trećim licima tokom davanja zahteva za informacijama, molimo da dostavite validan dokaz o svom identitetu uz vaš zahtev putem e-maila ili poštom.
 • Savet: Za gore navedeno generalno je dovoljno ako nam pošaljete vaš zahtev koristeći e-mail adresu sačuvanu na vašem korisničkom nalogu.
 • Možete da promenite sami većinu vaših informacija na vašem korisničkom nalogu. Za ostale slučajeve, molim kontaktirajte korisnički servis.
 • Odgovornost organa nadležnih za zaštitu podataka o ličnosti zavisi od sedišta nadležnih organa. Vi možete, međutim, da kontaktirate organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti, koje će zatim vaš prigovor da dostavi nadležnom organu.
 • Ukoliko ste dali saglasnost za obradu vaših podataka, možete da je povučete u svako doba. Povlačenje saglasnosti nema dejstva na dozvoljenost obrade podataka koji su obrađeni pre vašeg povlačenja saglasnosti.
 • Možete se protiviti obradi vaših podataka za reklamne svrhe , uključujući direktan marketing (uključujući i u obliku analize podataka) u bilo koje doba i bez navođenja razloga za to.
 • Ako obrađujemo vaše lične podatke na osnovu uravnoteženja interesovanja shodno članu 6 (1) f GDPR-a, vi se možete protiviti obradi podataka. Kada konstatujemo vaš prigovor, tražimo od vas da date objašnjenje zašto ne želite više da obrađujemo vaše podatke. U slučaju opravdanog prigovora, proverićemo stanje stvari i ili ćemo da prestanemo s obradom podataka ili ćemo prilagoditi obradu ili ćemo vas informisati o hitnim razlozima koji traže zaštitu i zašto smo ovlašćeni da nastavimo sa daljom obradom podataka.

10. Kojim zemljama prenosimo vaše podatke?

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108). Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. Zakona kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

11. Kada će moji podaci da budu izbrisani?

Sačuvaćemo vaše lične podatke sve dok je to potrebno za ciljeve navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti, naročito za ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obaveza. Takođe možemo da sačuvamo vaše podatke za druge svrhe ako i onoliko dugo koliko nam zakon dozvoljava da ih čuvamo za posebne ciljeve, uključujući odbranu od pravnih zahteva.

Ukoliko zatvorite svoj korisnički nalog, izbrisaćemo sve podatke koje smo sačuvali i koji se odnose na vas. Ukoliko nije moguće ili neophodno da se vaši podaci u potpunosti izbrišu iz zakonskih razloga, relevantni podaci biće blokirani za dalju obradu.

Šta znači blokiranje: Ako se podaci blokiraju, ograničava se pravo pristupa sistemu i druge tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedilo da samo nekoliko zaposlenih mogu da pristupe relevasntnim podacima. Ti zaposleni takođe mogu da koriste blokirane podatke samo za gore navedene svrhe (npr. radi dostavljanja poreskoj upravi u slučaju poreske kontrole).

Blokiranje se dešava, na primer, u sledećim slučajevima:

 • Vaša narudžbina i podaci o plaćanju i eventualno drugi podaci, generalno, podležu različitim obavezama zadržavanja na osnovu zakona.
 • Čak i ako vaši podaci ne podležu nikakvoj obavezi zadržavanja na osnovu zakona, možemo da se suzdržimo u slučajevima dozvoljenim zakonom od momentalnog brisanja podataka i umesto toga izvršimo inicijalno blokiranje podataka. Ovo se primenjuje naročito u slučajevima kada nam mogu biti potrebni relevantni podaci za dalju obradu ugovora ili vođenje postupka pravne odbrane (npr. u slučaju reklamacija). Odlučujući kriterijum za trajanje blokade su zakonski rokovi zastarelosti. Nakon što istekne zakonski rok zastarelosti, relevantni podaci biće konačno izbrisani.

Od brisanja podataka može da se odustane u slučajevima dozvoljenim zakonom ako su podaci anonimni ili pseudonimni, a brisanje istih bi isključilo ili značajno ometalo obradu podataka za naučna istraživanja ili statističke svrhe.

12. Kako 60seconds štiti moje podatke?

60 secons sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. Bezbedno prenosimo vaše podatke koristeći šifrovanje. Ovo važi za vašu narudžbinu i vaš prijavljivanje kao klijenta-korisnika u sistem. Šifrovanje vršimo korišćenjem sistema za kodiranje SSL (Protokol bezbednog prenosa). Takođe preduzimamo tehničke i organizacione mere da bi obezbedili naše web stranice i druge sisteme od gubitaka, uništenja, pristupa, izmena ili razglašavanja od strane neovlašćenih lica.

13. Izmene ove Politike zaštite privatnosti i podaci za kontakt.

Dalji razvoj naše web stranice i aplikacija i primena novih tehnologija radi unapređenja usluge koju vam pružamo i naš biznis model mogu da zahtevaju izmene u Politici zaštite privatnosti. Stoga vam preporučujemo da povremeno ponovo čitate ovu Politiku.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi zaštite podataka kod 60seconds, molimo da nas kontaktirate. Najlakši način je kontakt putem e-mail adrese support@60seconds.app.

Kontakt podaci za zaštitu podataka u 60seconds:

 • WinApp Technologies d.o.o. Beograd
 • Zaštita podataka
 • Jovana Stojsavljevića 23
 • 11000 Beograd (Zemun)
 • E-mail: support@60seconds.app

Kontakt podaci za predstavnika 60seconds u Evropskoj uniji:

14. Informacije o kolačićima

Ovde možete da nađete koje kolačiće koristimo: